شعر کودکانه تاب بازی

شعر کودکانه تاب بازی 

شعر درباره خدا مهربون

تاب تاب تاب بازی

خدای من چه نازی

 

خدای خوب و دادار

خودت منو نگهدار

خدای مهربونم

با مادرم میخونم

 

که این همه قشنگی

گل های ناز رنگی

 

خندیدن و محبت

سفره ی پر برکت

 

خورشید و ماه و شبنم

یا بارونای نم نم

 

هدیه ی تو به ماهاست

بودن تو چه زیباست


 

شعر کودکانه تاب بازی