شعر کودکانه مربی خوب من

شعر کودکانه مربی خوب من

شعر درباره معلم و مربی

 

معلم مثل مادر
عزیز و مهربان است
دلش شفاف و روشن
به رنگ اسمان است
صدایش مثل باران
پر از شعر است و آواز

#مربی

مربی خوب من،
چقدر تو مهربونی،
برای من تو
مثل مامان جونم میمونی،
من از تو یاد گرفتم
درسهای مهربونی،
کاشکی میشد همیشه،
کنار من بمونی


شعر کودکانه مربی خوب من