رنگ آمیزی رحلت پیامبر اسلام

رنگ آمیزی پیامبر اسلام

پیغمبر خوب ما         نور خدا محمد (ص)

چراغ راه مردم          رهبر ما محمد (ص)

ما کودکان همیشه   گوییم یا محمد (ص)

ما پیرو تو هستیم     صل علی محمد

ای پیرو محمد           ای کودک مسلمان

قلب تو پاک و روشن   از نور دین و ایمان

یار و نگهدار تو           باشدخدا و قرآن

بگو تو، یا محمد         صل علی محمد

رنگ آمیزی پیامبر اسلام

رنگ آمیزی کمک به نیازمندان

رنگ آمیزی کودکان

رنگ آمیزی کمک به نیازمندان

رنگ آمیزی کودکان
رنگ آمیزی کودکان

رنگ آمیزی ضریح امام حسین (ع)

رنگ آمیزی ضریح امام حسین (ع)

یا مولا مددی مولا             یا مولا نظری مولا            یا مولا  مددی مولا               حسین علیه السلام
جان من به فدای تو           درد من و دوای تو          قلب من و شفای تو            حسین علیه السلام
یا مولا مددی مولا              یا مولا نظری مولا            یا مولا  مددی مولا              حسین علیه السلام
من خاک قدمت هستم      محتاج کرمت هستم        مشتاق حرمت هستم          حسین علیه السلام

 

رنگ آمیزی امام حسین
رنگ آمیزی ضریح

رنگ آمیزی کربلا

رنگ آمیزی کربلا

ای شه کربلا                             سلام علیک        سلام علیک
ای سر از تن جدا                      سلام علیک        سلام علیک
سیدی یک نظر سوی ما کن                               قسمت ما همه کربلا کن
ای شه ارض توس                    سلام علیک         سلام علیک
ای انیس النفوس                      سلام علیک        سلام علیک
سیدی یک نظر سوی ما کن                             قسمت ما همه کربلا کن
ای امام زمان                            سلام علیک        سلام علیک
حجه بن الحسن                       سلام علیک         سلام علیک
یاور مردو زن                           سلام علیک        سلام علیک
ای گل فاطمه                            سلام علیک        سلام علیک
سیدی یک نظر سوی ما کن                               قسمت ما همه کربلا کن

 

رنگ آمیزی حرم امام حسین
رنگ آمیزی کربلا