آرشیو دسته بندی عکس: خیمه های معرفت
خیمه معرفت امامزاده پنج تن لویزان
۱۷ آبان ۱۳۹۶ 771 بازدید