شعر کودکانه بابا آمد نان آورد

شعر کودکانه بابا آمد نان آورد

شعر بابا آمد

تق تق تق بر در زد

بابا از بیرون آمد

رفتم در را وا کردم

شادی را پیدا کردم

وقتی بابا را دیدم

فوری او را بوسیدم

بابا آمد نان آورد

با لبخندش جان آورد

با او روشن شد خانه

او شمع و ما پروانه


شعر کودکانه بابا آمد نان آورد

شعر کودکانه شهر و روستا

شعر کودکانه شهر و روستا
شعر شهر و روستا

خوشا به حالت

ای روستایی!

چه شاد و خرم

چه باصفایی

در شهر ما نیست

جز داد و فریاد

خوشا به حالت

که هستی آزاد

در شهر ما نیست

جز دود و ماشین

دلم گرفته

از آن و از این

ای کاش من هم

پرنده بودم

با شادمانی

پر می‌گشودم

می‌رفتم از شهر

به روستایی

آنجا که دارد

آب و هوایی


شعر کودکانه شهر و روستا

شعر کودکانه میوه زردآلو

شعر کودکانه میوه زردآلو

شعر میوه زردآلو

به به به

رنگین است

خوشمزه

شیرین است

رویش زرد

بیمار است

لپش سرخ

تبدار است

مغز آن

چون بادام

بشکن زود

دام دام دام

هم خوشرو

هم خوشبو

زرد و سرخ

زردآلو


شعر کودکانه میوه زردآلو

شعر کودکانه سفره شام

شعر کودکانه سفره شام

شعر خانواده مهربان

شش دانه قاشق

شش دانه بشقاب

نان و نمکدان

یک کاسه آب

دیگی پر از آش

یک شام ساده

در دور سفره

یک خانواده

با مهربانی

با هم نشستند

در سینه شادی

بر چهره لبخند

گفتند اول

نام خدا را

خوردند با هم

نان و غذا را

یک سفره خوب

یک شام دلخواه

بعد از غذا هم

الحمدالله


شعر کودکانه سفره شام

شعر کودکانه صد دانه یاقوت

شعر کودکانه صد دانه یاقوت

شعر درباره انار

صد دانه یاقوت

دسته به دسته

با نظم و ترتیب

یکجا نشسته

هر دانه ای هست

خوش رنگ و رخشان

قلب سفیدی

در سینه آن

یاقوتها را

پیچیده با هم

در پوششی نرم

پروردگارم


سرخ است و زیبا

نامش انار است

هم ترش و شیرین

هم آبدار است


شعر کودکانه صد دانه یاقوت

شعر کودکانه اتل متل یه بچه

شعر کودکانه اتل متل یه بچه

اتل متل یه بچه

بچه که نه تربچه

رفت و کچل کلاچه

نشست میان باغچه

گفت که منم یه غنچه

تو غنچه‌ای تربچه؟

تربچه، غنچه می‌شه؟

نه، نه، نه، نمی‌شه

تربچه جان کجایی

غنچه که نه، بلایی

بله و بلا، بلاچه

غنچه، کچل کلاچه


شعر کودکانه اتل متل یه بچه 

شعر کودکانه آسمان هم خندید

شعر کودکانه آسمان هم خندید

شعر رضایت پدر و مادر

پدرم گفت: «برو» گفتم: «چشم»

مادرم گفت: «بیا» گفتم: «چشم»

هر چه گفتند به من، با لبخند

گوش کردم همه را، گفتم چشم

مادرم شاد شد از رفتارم

خنده بر روی پدر آوردم

با پدر مادر خود ، در هر حال

تا توانستم ، نیکی کردم

پدرم گفت: «تو خوبی پسرم»

مادرم گفت: «از او بهتر نیست»

آسمان خنده به رویم زد و گفت:

«پسرک از تو خدا هم راضی است»


شعر کودکانه آسمان هم خندید

شعر کودکانه تشکر ای خدا جون

شعر کودکانه تشکر ای خدا جون

شعر تشکر از خدا

 

علی چه تند و  تیزه
ببین چه قد تمیزه

برای خانوادش
یه بچه ی عزیزه

شب که می خواد بخوابه
دندوناشو می شوره

موقع خواب می خونه
همیشه حمد و سوره

علی خودش می دونه
خدا چه مهربونه

نیاز بچه ها رو
یکی یکی می دونه

علی میگه همیشه
تشکر ای خداجون

هزار هزار تا نعمت
به ما داده ای ممنون


شعر کودکانه تشکر ای خدا جون

شعر کودکانه اون روز که جشن تکلیف

شعر کودکانه اون روز که جشن تکلیف

شعر برای جشن تکلیف 

 

اون روز که جشن تکلیف
تو مدرسه به پا شد

در دل کوچک من
شور و شری به پا شد

گفتم با یاد خدا
انس می گیرم همیشه

دلم با یاد خدا
راحت و آروم میشه

وقتی که بانگ اذان
می پیچه تو شهرما

من به نماز می ایستم
حرف می زنم با خدا

با اون خدا که مهربون و پاکه
خالق این زمین و آب و خاکه

با اون خدا که همتایی نداره
ابر سیاه به لطف اون، می باره

 


شعر کودکانه اون روز که جشن تکلیف

شعر کودکانه بچه خوب و خنده رو

شعر کودکانه بچه خوب و خنده رو

شعر وضو برای بچه ها 

 

کودک خوب وخنده رو                     بیا جلو کنار من

رسیده نوبت وضو                        نگاه بکن به کار من

اول با مشت دست راست              آب رابریز بالای رو

 تمام صورتت را خوب                    از بالا تا پایین بشو

 حالا با مشت دست چپ             آب رو آرنج راست بریز

 تا نوک انگشت های آن              دست رابکش خوب وتمیز

 حالا با مشت دست راست          آب رو آرنج چپ بریز

 تا نوک انگشت های آن           دست را بکش خوب و تمیز

حالا آهسته دست راست           قرار بده روی سرت

 کمی بکش سمت پایین          تا تر شود موی سرت

 آهسته دست راست را باز          بذار رو پای راست حالا

 از سر انگشت های آن                مسح می کنی تا مچ پا

 آهسته دست چپ را هم                بذار روی پای چپ شما

 از سر انگشت های خود               مسح  می کنی تا مچ پا

 حالا شدی شبیه گل                      ناز وقشنگ وبا صفا

 پس از وضو  وقت چیه ؟                   وقت عبادت خدا

 عطر اذان پچیده است                     وقت خوش نماز شده

 پنجره های آسمان                      مثل همیشه باز شده


شعر کودکانه بچه خوب و خنده رو