رنگ آمیزی کودکانه نماز

رنگ آمیزی کودکانه نماز

 

 

رنگ آمیزی کودکانه نماز

شعر و رنگ آمیزی حجاب و چادر

شعر و رنگ آمیزی حجاب و چادر

 

شعر و رنگ آمیزی حجاب و چادر

چادر قشنگ من

واسه من مقدسه

پر و بال میده به من

کی می‌گه یه قفسه

آسمون مال منه

چادر من، بال من

عطر آزادی داره

رنگ استقلال من

کوچه‌ها وقتی که از

چشم نامحرم پُره

حافظ نجابتم

تو خیابون چادره

گل زیبا گلیه

که داره رنگ و لعاب

دختری قشنگه که

همیشه داره حجاب

***

شعر و رنگ آمیزی حجاب و چادر

بیرون پاکی دارم

درون پاکی دارم

خدا دوستم داره که

روسری سر می‌ذارم

بد حجاب نمی‌شمو

اشتباه نمی‌کنم

چادرم حریممه

من گناه نمی‌کنم

شعر پاکدامنیه

غزل پوشش من

چقدر دیدنیه

با حجاب کوشش من

تو کویر وسوسه

حجابم سایبونه

زیر سایش می‌مونم

تا دلم سبز بمونه

رنگ آمیزی دختر چادری
برگه نقاشی حجاب