شعر کودکانه دعا برای ظهور

شعر کودکانه دعا برای ظهور

شعر حضرت مهدی

 

سلام سلام بچه ها 
سلام سلام غنچه ها

روی زمین زیبا
یه گوشه ای همین جا 

امام آخر ما
آقا و سرور ما

مهدی صاحب 
زمان رهبر کل جهان

مارو نگاه می کنه 
همش دعا می کنه

او صاحبِ زمونه 
اما چرا پنهونه

چون بیشتر آدم ها
غافل از یاد خدا

با کارهای زشت شون 
شدند اسیر شیطون

آقا امام زمان یار
همه شیعیان

وقتی که زشتی رو دید
ازدست آنها رنجید

گفت که هنوز یار ندارم
عاشق وغم خوار ندارم

بچه ها بیدار بشیم
باهم دیگه یار بشیم

با هم بگیم حرف خوب 
انجام بدیم کار خوب

با هم بخونیم دعا همه 
بخواهیم از خدا

و عجل فرجهم و عجل فرجهم


شعر کودکانه دعا برای ظهور

شعر کودکانه منتظران کوچک

شعر کودکانه امام زمان
منتظران کوچک

 

امام زمان دوست دارم

من نو گل باغ توام

چه روز خوبی من دارم

منتظر یه عیدی ام

با اینکه سن من کمه

بودنِ تو حس می کنم

از بچگیم تا به حالا

یه عمره که منتظرم

مهدی جونم دوست دارم

من کوچولو منتظرم

 


شعر کودکانه منتظران کوچک

شعر کودکانه من و آقای خورشید

شعر کودکانه من و آقای خورشید

شعر من و آقای خورشید

 

من و بابام امشب در این جا میهمانیم

و خندانیم و خوشحال که تو جمکرانیم

زدی لبخندو بعدش به من دادی گلت را

و دستت را کشیدی به مویم مثل بابا

چقدر اینجا شلوغ است پر از حرف و هیاهو

ولی من توی فکرم که صاحبخانه پس کو

شعر:سید سعید هاشمی


شعر کودکانه من و آقای خورشید

شعر کودکانه انتظار فرج

انتظار فرج

یازده امـــام معصوم          شهید شدند چه مظلوم
ولـــی بـــه امـر خدا           امــــــــام آخــر مــا
از چشم مـــردم بــد         غائب شد ونیـــامـــد
هـــزار وچـــندین ساله    شیــعه در انتـــظـــاره
بـــالاخـــره یه روزی         می شه وقت پیـروزی
مهدی ظـهور می کـنه         دشمن رو دور می کـنه
جهان می شه پر از گل        نرگس ویاس وسنبل
ما بچه هـــای شیعـــه      دعا کنیـــم همیشــه
با هم بگیم خدایا             بیار امام مارا

 


شعر کودکانه انتظار فرج

شعر سلام بر امام زمان

“سلام آقا”

 

سلام آقای خوبم 
امید و سرور ما

خورشید عصر غیبت 
امام آخر ما

درسته چشمای ما 
نمی بینن شما رو

تو سرمای زمستون
نمی بینن بهارو

هر صبح و شب همیشه 
رو به خدا می کنیم

واسه سلامتی تون
هر شب دعا میکنیم

الهی توی دنیا
بتابه نور شما

الهی زودتر بشه
وقت ظهور شما

 


شعر سلام بر امام زمان

شعر کودکانه امام زمان عج

 امام زمان

 

امام زمان دوست دارم  

  من  نو گل باغ توام

 

چه روز خوبی من دارم   

منتظر یه عیدی ام

 

با اینکه سن من کمه  

بودنِ تو حس می کنم

 

از بچگیم تا به حالا  

یه عمره که منتظرم

 

مهدی جونم دوست دارم  

من کوچولو منتظرم

 


شعر امام زمان

 

مادرم می گوید یک نفر در راه است
از صدای پایش دل من آگاه است

وقتی او می آید قاصدک می خندد
راه های غم را بر همه می بندد

ابرها می بارد چشمه ها می جوشد
هر درختی در باغ رخت نو می پوشد

مادرم می گوید روی ماهش زیباست
گر چه از او دوریم او همیشه با ماست


شعر کودکانه امام زمان عج

شعر کودکانه دعای من

شعر کودکانه دعای من

 

صدا می یاد صدا می یاد         وقت نماز ندا می یاد

می رم وضو بگیرم      نمازم رو بخونم

چادرم رو سر می کنم      جانماز رو پهن می کنم

چند تا گل بنفشه       تو جانماز ، چی میشه

وقتی نماز رو خوندم      چند تا دعا کردم

رو به خدا کردم       نذر و نیاز کردم

گفتم خدا ، ای خدا       کمک بکن به ماها

هر کی که مریضه       منتظر یک چیزه

که زود حالش خوب بشه        از غصه آزاد بشه

به حق این دعاها       به خاطر بچه ها

مریض ها رو شفا بده     به قلب هاشون صفا 


شعر کودکانه دعای من

شعر کودکانه امام زمان و جمعه

شعر کودکانه امام زمان و جمعه

کنم همیشه باور

حضور مهدی ام را

خدا کند ببینم

ظهور مهدی ام را

بدان که زندگی داد

شبیه چشمه و رود

سال شروع غیبت

سیصدو بیست و نه بود

جمعه ای بیاید او

جمعه هفتمین روز است

با تمام انسانها

مهربان و دلسوز است

با محبت مهدی

زندگی نکو باشد

در میان یک هفته

جمعه روز او باشد

شعر کودکانه امام زمان و جمعه

شعر کودکانه امام زمان ، مانند خورشید

شعر کودکانه امام زمان

مانند خورشید در پشت ابری

هم باشهامت هم کوه صبری

هم پاک و زیبا هم مهربانی

یعنی امام و صاحب زمانی

هر روز و هر شب در یاد مایی

هم با محبت هم با دعایی

آن چهره ات را می­دیدم ای کاش

مهدی(عج)خوبم در قلب من باش

شعر کودکانه امام زمان، سلام من به مهدی

شعر کودکانه امام زمان

شعر کودکانه امام زمان، سلام من به مهدی

سلام من به مهدی و به قلب آسمانیش

سلام من به پاکی و به لطف و مهربانیش

سلام من به لحظه ­ای که می رسد ظهور او

سلام من به لحظه ­ای که می­رسد عبور او

سلام من به بوسه­ ای که می­رسد به دست او

سلام من به حضرتی که داده مهر و آبرو

سلام من به قد او سلام من به قامتش

سلام من به دست او به قدرت امامتش