شعر کودکانه کیسه کانگورو

شعر کودکانه کیسه خواب

شعر درباره حیوانات

 

خواب که بودم یه کانگورو
اومد تو خواب من بدو

بچه ی اون باهاش می رفت
خیلی یواش یواش می رفت

کانگورو داشت می رفت خرید
دیدمش، اون منو ندید

رو شکمش یه کیسه داشت
بچه شو توی اون گذاشت

تالاپ تالاپ تالاپ دوید
از خواب من بیرون پرید

شاعر : افسانه شعبان نژاد


شعر کودکانه کیسه کانگورو

شعر کودکانه مهمونی زنبورها

شعر کودکانه مهمونی زنبورها

شعر درباره مهمونی گرفتن

کنار گل تو باغچه
نشسته دو تا زنبور

یه مهمونی گرفتن

با حبه هاي انگور

خانوم و آقا مورچه

رد میشدن از اونجا

زنبورای مهربون

صدا زدن بفرما

شاپرک و کفشدوزک

می پریدن رو گلها

زنبورای مهربون

صدازدن بفرما

کنار باغچه حالا

زیاد شدن مهمونا

مورچه ها و کفشدوزک

زنبور و شاپرك ها

یه مهمونی گرفتن

حالااون دو تا زنبور

منم بردم براشون

دو تا خوشه ی انگور


شعر کودکانه مهمونی زنبورها

شعر کودکانه مربی خوب من

شعر کودکانه مربی خوب من

شعر درباره معلم و مربی

 

معلم مثل مادر
عزیز و مهربان است
دلش شفاف و روشن
به رنگ اسمان است
صدایش مثل باران
پر از شعر است و آواز

#مربی

مربی خوب من،
چقدر تو مهربونی،
برای من تو
مثل مامان جونم میمونی،
من از تو یاد گرفتم
درسهای مهربونی،
کاشکی میشد همیشه،
کنار من بمونی


شعر کودکانه مربی خوب من

شعر کودکانه من سیب و زردم

  شعر کودکانه من سیب و زردم

شعر درباره میوه ها

 

من سیب سرخ و زردم  دوای هر چه دردم

ببین چقدر درشتم  میوه ای از بهشتم

ترشم و شیرینم من  بشور و گازم بزن

به به چه بویی  چه بویی و چه رویی

قشنگ و سرخ رنگم  با میکروبها می جنگیم

من نعمت خدایم  برای بچه هایم

من سیب سرخ و زردم  دوای هر چه دردم

 


شعر کودکانه من سیب و زردم

شعر کودکانه تاب بازی

شعر کودکانه تاب بازی 

شعر درباره خدا مهربون

تاب تاب تاب بازی

خدای من چه نازی

 

خدای خوب و دادار

خودت منو نگهدار

خدای مهربونم

با مادرم میخونم

 

که این همه قشنگی

گل های ناز رنگی

 

خندیدن و محبت

سفره ی پر برکت

 

خورشید و ماه و شبنم

یا بارونای نم نم

 

هدیه ی تو به ماهاست

بودن تو چه زیباست


 

شعر کودکانه تاب بازی 

شعر کودکانه شمارش اعداد

شعر کودکانه شمارش اعداد

شعر آموزش شمارش اعداد

 

من یکم و یک هستم 🌹 ۱
ببین چه خوشگل هستم ۱
صاف و اتو کشیده 🌹 ۱
نه کجم و خمیده. 🌹 ۱

آقای دو همسایست 🔅 ۲
خوش بر خورده و سادست 🔅 ۲
شبیه من ایستاده 🔅 ۲
داره یه کاسه به دست 🔅 ۲

سه هم کنارمونه 🔰 ۳
اهله محلمونه 🔰 ۳
مهربونه و خوشگل 🔰 ۳
داره سه تا دندونه 🔰 ۳

اون یکی مثله آچار🔧 ۴
وایساده و خبر دار🔧 ۴
فکر میکنم شناختیش🔨 ۴
درسته عدد چار🔨 ۴

پنج خیلی مهربونه💝 ۵
شبیه قلب میمونه💜 ۵
یا یک دایره ای که🔴 ۵
داره زیرش دندونه🔴 ۵

شاعر:نعیمه نادری


شعر کودکانه شمارش اعداد

شعر کودکانه آی قصه قصه قصه

 شعر کودکانه آی قصه قصه قصه 

شعر درباره قصه شکار

 

یه روزآقا خرگوشه
نشسته بود یه گوشه

یک دُمِ گِرد و ریزداشت
دندونای تمیز داشت

هویج می خورد با کاهو
چشمش افتاد به آهو

با همدیگه دویدند
به جنگلی رسیدند

جنگل زیبای سبز
پر از راز و پر از رمز

پشت درخت یه صیاد
نشسته با دل شاد

به فکر کار و بار بود
منتظر شکار بود

شکار کبک و تیهو
میش وگوزن و آهو

شکارچی با یک تفنگ
گلوله زد بنگ و بنگ

آهوه از جاش پرید
خرگوشه خیلی ترسید

هردوتاشون دویدند
به خونه شون رسیدند

نفس راحت کشیدند

آهای آهای شکارچی

گلوله هات تموم شد؟

همش یه جا حروم شد؟

چیزی شکار نکردی؟
پس بهتره برگردی

برگرد برو به خونه
شکارو نکن بهونه

خرگوش و کبک وتیهو
میش وگوزن آهو

زندگی رو دوست دارن
از شکارچی بیزارن


شعر کودکانه آی قصه قصه قصه

 

شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر درباره مسواک نزدن

 

آی بچه ی بی دندون

نرو سراغ قندون

 

آنقدر نخور شیرینی

شب خواب بد می بینی

خواب یه کرم گنده

که دندوناتو خورده

 

پاشو پاشو مسواکش کن

تا همشو نخورده


شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر کودکانه مادر مهربان

شعر کودکانه مادر مهربان

 شعر درباره مادر

از صبح دیشب

بیدار بودم

تب داشتم چون

بیمار بودم

جز من یکی هم

اصلا نخوابید

همدرد من بود

تا صبح نالید

دست قشنگش

روی سرم بود

او دوستم داشت

او مادرم بود

گرمای تب کاش

دیگر بخوابد

تا اینکه امشب

مادر بخوابد


شعر کودکانه مادر مهربان

شعر کودکانه بابا آمد نان آورد

شعر کودکانه بابا آمد نان آورد

شعر بابا آمد

تق تق تق بر در زد

بابا از بیرون آمد

رفتم در را وا کردم

شادی را پیدا کردم

وقتی بابا را دیدم

فوری او را بوسیدم

بابا آمد نان آورد

با لبخندش جان آورد

با او روشن شد خانه

او شمع و ما پروانه


شعر کودکانه بابا آمد نان آورد