کلیپ تصویری فتنه ۸۸ در کلام رهبری

کلیپ تصویری فتنه ۸۸ در کلام رهبری

در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام میکند؛ هیچ وقت نمیگذارد مردم از خدای متعال طلبگار باشند و بگویند تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم.

۱۳۸۸/۱۰/۱۹

 

فتنه معنایش این است که یک عده‌ای بیایند با ظاهرِ دوست و باطنِ دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضای غبارآلود، دشمن صریح بتواند چهره‌ی خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند.

۱۳۸۸/۱۰/۲۹

برای دانلود کلیپ تصویری سخنان رهبری در مورد فتنه ۸۸ و نهم دی کلیک کنید