بارگاه امامزاده ها

چرا در ايران براي امامزاده ها بارگاه ساخته شده است؟ مگر نواده يك معصوم بودن لزوما براي فرد تقدس ايجاد مي كند؟ ادامه خواندن بارگاه امامزاده ها

علت ازدواج نکردن حضرت معصومه(س) 

عدم ازدواج حضرت معصومه(س) 

سوال

چرا حضرت معصومه ازدواج نکردند؟

نگوئيد چون فردي که هم شأن ايشان باشد پيدا نشد؟

چه اشکلالي داشت با فردي پائين تر از خود ازدواج مي کردند و او را به کمال مي رساندند؟

 

جواب

در اين كه حضرت معصومه(س) ازدواج نكرده اتفاق نظر هست و در مورد علت عدم ازدواج ايشان نظريات مختلفي گفته شده است:

۱٫ در تاريخ يعقوبي آمده است كه حضرت موسي بن جعفر(ع) وصيت كرده بود كه دخترانش شوهر نكنند و براي همين هيچ يك از دختران آن حضرت شوهر نكردند جز يكي از دخترانش به نام ام سلمه كه در مصر به همسري قاسم بن محمد بن جعفر بن محمد در آمد و به خاطر اين ازدواج مسايلي پيش آمده و قاسم قسم خورد كه منظور او از ازدواج با او اين بود كه به او محرم شود و او را حج ببرد

.(تاريخ يعقوبي، ابن واضح يعقوبي ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، ج ۲، ص ۴۲۱ ، س ۱۴، مركز انتشارات علمي و فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، چاپ سوم، ۱۳۶۲)

لكن اين نظريه را نمي توان به اين آساني پذيرفت چون در اصول كافي آمده است كه حضرت امام موسي بن جعفر (ع) كار شوهر كردن و شوهر دادن دخترانش را به پسرش حضرت امام رضا واگذار كرد و فرمود : اگر علي خواست آنان را شوهر مي دهد و اگر نخواست شوهر نمي دهد.
و جز پسرم علي هيچ كس حق ندارد دخترانم را شوهر بدهد . نه برادران ديگرشان، نه عموهايشان و نه سلطان وقت هيچكدام حق ندارند در امر ازدواج دخترانم دخالت كنند.

(اصول كافي ، عربي، چاپ آخوندي ، ج اول ، ص ۳۱۶، حديث ۱۵،

در ضمن «الاشاره و النص علي ابن الحسن الرضا(ع)
بر اساس اين روايت، نمي توان گفت كه امام موسي بن جعفر(ع) وصيت به عدم ازدواج كرده بلكه وصيت كرده كه امر ازدواج دخترانش به امام رضا (ع) مربوط است و ديگران حق دخالت ندارند.

۲٫ از ديدگاه برخي ، خفقان شديد هاروني باعث شد كه دختران امام موسي بن جعفر(ع) نتوانند ازدواج كنند و در عصر هارون خفقان و استبداد و ستم به جايي رسيد كه كسي جرأت نداشت به خانه امام موسي بن جعفر رفت و آمد كند .

اگر كسي نتواند به خانه امام رفت و آمد داشته باشد، به طور يقين نمي تواند خيال دامادي آن حضرت را در سر بپروراند. (زندگاني كريمه اهلبيت ، مهدي پور، نشر حاذق، ۱۳۸۰ ، چاپ اول، ص ۱۵۰)

اگر بخواهيم اين مسأله را بيشتر توضيح بدهيم بايد بگوييم كه هارون مي خواست كاري كند كه نسل امام موسي بن جعفر كم گردد و يكي از راه هاي اين، جلوگيري از ازدواج زنان و دختران اين خاندان است و بطور طبيعي اگر دختران و زنان شوهر نكنند ، نسل آل علي(ع) كم مي گردد و كمي اين نسل براي دستگاه خلافت بسيار مطلوب بود و علت كشتار آن همه سادات هم مي تواند همين باشد كه اين نسل بر افتد.

۳٫ درباره کفويت گفتني است؛ كفو و هم شأن بودن به معناي هم درجه و همسان بودن در مقامات معنوي نيست؛ بلكه كفو اين است كه زن و شوهر در كمالات معنوي و صفات دروني ضد هم نباشند.

به عنوان مثال، هر دو مسلمان باشند، هر دو معتقد به امامت امامان معصوم باشند و هر دو انقلابي و شجاع باشند. اگر يكي مسلمان و ديگري كافر باشد، كفو نيستند.

اگر يكي به حقانيت راه امام حسين(ع) معتقد باشد و يكي نباشد، در اين صورت كفو نيستند.

اگر زني دشمن امام علي(ع) باشد و مردي عاشق آن حضرت باشد در اين صورت كفو نيستند

و اگر به اين صورت با هم متضاد باشند نمي توانند با هم ازدواج كنند و اگر ازدواج كنند با هم نمي سازند.

پيامبر با زنان متعددي ازدواج كرد و هيچ كدام از آنها در درجات معنوي به پاي آن حضرت نمي رسيد.

حضرت زينب(س) و عبدالله بن جعفر طيار با هم كفو بودند چون هر دو مسلمان، مؤمن، عاشق پيامبر، عاشق امام علي(ع) و عاشق امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) بودند و هيچ گونه تضادي بينشان نبود و اگر او با زينب كبري كفو نبود اجازه رفتن به كربلا نمي داد و اجازه نمي داد دو پسرش در كربلا به شهادت برسند

و علت ازدواج نكردن دختران حضرت امام موسي بن جعفر و به خصوص حضرت فاطمه معصومه اين بود كه جوانان و مردان آن زمان از ترس حكومت هارون نمي توانستند با امام موسي بن جعفر عليه السلام خويشاوند بشوند و از اين جهت حضرت معصومه كفو نداشت چون خانواده امام موسي بن جعفر(ع) ضد حكومت عباسي بودند و حكومت عباسي هم دشمنان خود را نابود مي كردند. به اين جهت از ترس حكومت هارون كسي نمي توانست به آنان ئزديك بشود.

براي آگاهي بيشتر درباره فاطمه معصومه(س) مي توانيد به كتاب زندگاني كريمه اهل بيت، علي اكبر مهدي پور مراجعه كنيد.


ازدواج نکردن حضرت معصومه {علیهاسلام}