برخی احکام مبتلابه نماز

اگر براى سلام نماز فقط جمله «السلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته» بگوييم، كافى است، يا دو سلام قبلى هم لازم است؟

همه مراجع: آرى، كافى است ؛ ولى بهتر است دو سلام قبلى را نيز بگويد. توضيح‏ المسائل مراجع، م ۱۱۰۵ ؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۱۱۱۴ و نورى، توضيح ‏المسائل، م ۱۱۰۶ ؛ دفتر: خامنه ‏اى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۲۶/۵۰۰۰۱۶)

ادامه خواندن برخی احکام مبتلابه نماز

احکام مکان نمازگزار

شرايط مكان نمازگزار كدام است؟

۱٫ مباح باشد (غصبى نباشد ).
۲٫ بى ‏حركت باشد (مانند اتومبيل در حال حركت نباشد ).
۳٫ جاى آن تنگ و سقف آن كوتاه نباشد تا بتواند قيام و ركوع و سجود را به طور صحيح انجام دهد.
۴٫ جايى كه پيشانى را مى‏ گذارد (در حال سجده )، پاك باشد.
۵٫ مكان نماز گزار اگر نجس است، تر نباشد كه به بدن يا لباس وى سرايت كند (و اگر خشك باشد، مانعى ندارد ).
۶٫ جايى كه پيشانى را در حال سجده مى‏ گذارد، از جاى قدم‏هاى او بيش از چهار انگشت بسته، پست‏تر يا بلندتر نباشد ؛ ولى اگر شيب زمين كم باشد اشكال ندارد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۰/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا خواندن نماز در خانه شخصى كه خمس نمى‏ دهد، اشكال دارد؟

همه مراجع (به جز وحيد، سيستانى و تبريزى): اگر يقين ندارد كه به خانه او خمس تعلق گرفته، اشكال ندارد.توضيح ‏المسائل مراجع، م ۱۷۹۵؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۱۷۹۱؛ بهجت، توضيح ‏المسائل، م ۱۴۰۸؛ خامنه ‏اى، اجوبة، س ۹۳۲٫
سيستانى و تبريزى: خير، اشكال ندارد. توضيح ‏المسائل مراجع،م ۱۷۹۵٫
وحيد: اگر شك داشته باشيد كه به اين خانه خمس تعلق گرفته يا نه، بنابر احتياط واجب خواندن نماز در آنجا جايز نيست. وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۱۸۰۳٫ (احكام خمس، سيد‌مجتبي حسيني، كد: ۱۳۰/۵۰۰۰۱۰)

 

زمينى كه سرمايه شخصى بوده و خمس آن پرداخت نشده، نماز خواندن در آن، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): حكم غصب را دارد و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه از حاكم شرع اجازه بگيرد. توضيح ‏المسائل مراجع، م ۸۷۳، ۱۷۹۰، ۱۷۹۵ و ۱۸۳۴؛ بهجت، توضيح ‏المسائل، م ۱۴۰۸ و ۱۴۰۹؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ج ۱، م ۶۳۱؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۷۴، ۱۷۸۶ و ۱۷۹۱؛ خامنه‏ اى، اجوبة، س ۳۷۳، ۹۲۸، ۹۳۲ و ۹۳۳؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م ۸۸۰، ۱۷۹۸ و ۱۸۰۳؛ و دفتر.
تبريزى و سيستانى: نماز صاحب زمين باطل است؛ ولى نسبت به ديگران صحيح است. توضيح ‏المسائل مراجع، م ۸۷۳، ۱۷۹۰ و ۱۷۹۵؛ تبريزى، استفتاءات، س ۸۶۵٫ (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۱/۵۰۰۰۱۰)

 

آيا در خانه ميتى كه خمس بدهكار است، مى‏ شود نماز خواند؟

امام و فاضل: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا تصميم داشته باشند، بدون سهل ‏انگارى بپردازند. توضيح ‏المسائل مراجع، م۸۷۵٫
نورى و صافى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند، به گونه ‏اى كه از عهده ميت ساقط شود. نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۷۶؛ صافى، توضيح‏ المسائل، م ۸۸۴٫
تبريزى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند. تبريزى، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۴٫
سيستانى: نماز خواندن در اين خانه با اجازه ورثه صحيح است. سيستانى، توضيح‏ المسائل، م ۸۶۳٫
مكارم: تصرف در اين خانه حرام و نماز خواندن در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند. مكارم، توضيح ‏المسائل، م ۸۰۰٫
وحيد: اگر اموال ميت (ماترك) بيش از خمس (و زكات) نباشد، تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا با قبول حاكم شرع، ضامن شوند كه بپردازند. در اين هنگام تصرف و نماز در خانه او با اجازه ورثه اشكال ندارد. وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۲٫(احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۳/۵۰۰۰۱۰)

 

آيا نماز خواندن بر روى فرش ابريشم، صحيح است؟

همه مراجع: آرى، صحيح است. العروة الوثقى، ج‏۱، لباس المصلى، م ۲۶٫(رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۵۶۱/۵۰۰۰۱۶)

 

نماز خواندن در هواپيما و قطار در حال حركت چگونه است؟

همه مراجع: مكان نماز گزار بايد بى‏ حركت باشد. بلى، اگر به واسطه تنگى وقت يا ضرورت ديگرى، ناچار باشد كه در هواپيما يا ترن در حال حركت نماز بخواند، بايد استقرار و قبله را در حد ممكن رعايت كند و در حال چرخش به طرف قبله، چيزى نخواند. توضيح‏ المسائل مراجع، م ۸۸۰، اجوبةالاستفتاءات، س ۳۸۸ ؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۱؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۷٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۱/۵۰۰۰۱۶)

 

اگر در نماز جمعه از روزنامه ‏اى كه اسم خدا در آن نوشته شده، به عنوان زير انداز استفاده كنيم، چطور است؟

همه مراجع: نبايد بر روى چيزى كه ايستادن و نشستن بر آن حرام است (مثل روزنامه يا فرشى كه اسم خدا بر آن نوشته شده)، نماز خواند. همان، م ۸۸۳ ؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۴ و وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۸۹۲ ؛ دفتر: خامنه ‏اى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۶/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا نماز خواندن روى تخت و تشك ابرى صحيح است؟

همه مراجع: اگر هنگام نماز، تخت حركت زيادى نداشته و بدن در موقع قرائت و ذكر روى آن آرام باشد، نماز صحيح است. توضيح ‏المسائل مراجع، م ۸۸۰٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۰/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا نماز خواندن بر روى فرش ابريشم، صحيح است؟

همه مراجع: آرى، صحيح است. العروة الوثقى، ج‏۱، لباس المصلى، م ۲۶٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۵۶۱/۵۰۰۰۱۶)

 

منبع: پرسمان

پوشش زنان در نماز

در رساله مراجع تقليد، آمده كه پوشاندن صورت براى بانوان هنگام نماز واجب نيست؛ آيا زير چانه نيز استثناء شده است؟

همه مراجع: خير، بايد زير چانه پوشانده شود.العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، م ۶٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۴/۵۰۰۰۱۸)

 

اگر در اتاق، مرد نامحرم باشد؛ آيا پوشاندن روى پا هنگام نماز واجب است؟

همه مراجع (به جز آيت اللّه تبريزى و آيت اللّه مكارم): آرى، بايد آن را از نامحرم بپوشاند.آيت اللّه سيستانى، sistani.org، (حجاب)، س‏۳؛ آيت اللّه تبريزى، صراط النجاة، ج‏۱، س‏۸۷۸؛ آيت اللّه فاضل، جامع ‏المسائل، ج‏۱، س‏۱۷۰۶؛ آيت اللّه صافى، جامع ‏الاحكام، ج‏۲، س‏۱۶۹۶؛ آيت اللّه خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س‏۴۳۸؛ دفتر آيات عظام نورى، وحيد، بهجت و امام خمينى.
آيت اللّه مكارم: خير، واجب نيست؛ ولى بهتر آن است كه بپوشاند. دفتر مكارم‏
آيت اللّه تبريزى: پوشاندن زير چانه واجب است؛ ولى پوشاندن روى پا تا مچ بنابر احتياط واجب است. آيت اللّه تبريزى، صراط النجاة، ج‏۵، س‏۱۲۷۵ و استفتاءات، س ۱۶۱۴٫
تبصره. لازم نيست پشت و روى پا به وسيله جوراب پوشانده شود؛ بلكه اگر به وسيله چادر و مانند آن نيز پوشانده شود، كافى است. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۶/۵۰۰۰۱۸)

 

زن در هنگام نماز چه مقدار از بدن را بايد بپوشاند؟

همه مراجع: بايد تمام بدن و موى خود را به جز صورت (به مقدارى كه شستن آن در وضو واجب است)، دست‏ها تا مچ و پاها تا مچ را بپوشاند؛ اما براى آنكه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و پايين‏تر از مچ را نيز بپوشاند. توضيح المسائل مراجع، م ۷۸۹؛ آيت اللّه وحيد، توضيح المسائل، م ۷۹۵ و آيت اللّه خامنه‌‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۴۳۷٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۲/۵۰۰۰۱۸)

 

آيا زن بايد در هنگام نماز زيور آلات خود را بپوشاند؟

همه مراجع: خير، پوشاندن آن هنگام نماز واجب نيست؛ ولى پوشاندن بدن واجب است.العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، م ۴٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۲۰۰/۵۰۰۰۱۸)

 

آيا به سر كردن چادرهاى (نازک) بدن‏ نما، در مقابل نامحرم اشكال دارد؟

همه مراجع: آرى، چون اين گونه چادرها، نمى ‏تواند بدن و مو را بپوشاند.امام خمينى، آيت الله نورى و آيت الله سيستانى، التعليقات على ‏العروة، (الستر)، م‏۱؛ العروة الوثقى، ج‏۱، الستر، م‏۱۶؛ آيت الله صافى، جامع ‏الاحكام، ج‏۲، س‏۱۶۹۲؛ آيت الله فاضل، جامع ‏المسائل، ج‏۱، س‏۱۷۱۲؛ آيت الله مكارم، استفتاءات، ج‏۲، س‏۱۵۴؛ دفتر: آيات عظام وحيد، بهجت و تبريزى. (احكام ازدواج، سيدمجتبي حسيني، كد: /۵۰۰۰۲۱)

 

نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرايط لباس نمازگزار در آن رعايت شود، اشكال ندارد؛ هر چند نماز با چادر براى رعايت پوشش در نماز، آسان‏تر و بهتر است. توضيح‌‏المسائل مراجع، م ۸۹۷٫
تبصره. مقدار واجب پوشش براى زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتى موى سر به جز صورت (به مقدارى كه در وضو شسته مى‏ شود) و دست‏ها تا مچ و پاها تا مچ است. اما براى آنكه يقين كند مقدار واجب را پوشانده است، آيت‏ اللّه مكارم احتياط واجب دارند مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين‏تر از مچ را هم بپوشاند. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۲/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا پوشاندن كف پا هنگام سجده كردن واجب است؟

همه مراجع: خير، پوشاندن روى پا و كف آن واجب نيست. امام، نورى، مكارم و فاضل، تعليقات على العروة، ج ۲، فصل فى الستر والساتر ؛ وحيد، سيستانى و تبريزى، منهاج الصالحين، م ۵۱۸ ؛ صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۶۶۱ ؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ح ۱، م ۶۲۵ ؛ دفتر: خامنه ‏اى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۳/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا پوشاندن برجستگى ‏هاى بدن هنگام نماز در برابر نامحرم واجب است؟ اگر نپوشاند؛ آيا نمازش باطل مى ‏شود؟

همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، بايد بپوشاند و اگر نپوشاند، گناه كرده است؛ ولى نماز او صحيح است.العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، م ۵٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۹/۵۰۰۰۱۸)

 

منبع: پرسمان

تعيين قبله

اگر تحصيل راه‏هاى مطمئن و معتبر در تعيين قبله ممكن نبود (مانند دانشجويانى كه در كشورهاى خارجى زندگى مى‏ كنند) تكليف چيست؟ ادامه خواندن تعيين قبله

ندانستن قبله

در مكانى قرار دارم كه هيچ راهى براى پيدا كردن قبله وجود ندارد و به هيچ طرف نيز گمان پيدا نمى ‏شود؛ تكليف چيست؟

آيات عظام امام، صافى، فاضل و نورى: اگر وقت نماز تنگ نيست، بايد به چهار طرف نماز بخوانيد تا يقين پيدا شود كه يكى از آنها رو به قبله بوده است. (توضيح المسائل مراجع، م ۷۸۴٫)
آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر به يك طرف نماز بخوانيد، كفايت مى كند ؛ ولى اگر وقت تنگ نيست، بهتر (احتياط مستحب ) است به چهار طرف نماز بخوانيد. وحيد، توضيح المسائل، م ۷۹۰ ؛ توضيح المسائل مراجع، م ۷۸۴٫
آيت اللَه خامنه ‏اى: اگر وقت تنگ نيست، بنابر احتياط واجب بايد به چهار طرف نماز بخوانيد. اجوبة الاستفتاءات، س ۳۶۸٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۶۱۵/۵۰۰۰۱۶)

 

منبع: پرسمان

بيرون آمدن مو از چادر در نماز

اگر خانمى در بين نماز متوجه شود كه موهاى او از چادر بيرون آمده، تكليفش چيست؟ اگر بعد از نماز بفهمد، آيا درست است؟ ادامه خواندن بيرون آمدن مو از چادر در نماز

نماز و روزه در حال جنابت

شخصى كه به حرمت استمنا آگاهى نداشته و بدون غسل، نماز و روزه مى‏ گرفته، چه حكمى دارد؟ ادامه خواندن نماز و روزه در حال جنابت

نماز با تيمم

كسى كه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شب‏هاى ماه رمضان، به جهت جنابت تيمم كند؛ آيا مى‏ تواند با آن نماز بخواند، يا بايد غسل به جا آورد؟ ادامه خواندن نماز با تيمم

نماز با تيمم بدل از غسل

آيا كسى كه براى جنابت، تيمم بدل از غسل كرده است، مى ‏تواند نمازهاى بعدى را نيز با آن تيمم بخواند؟ ادامه خواندن نماز با تيمم بدل از غسل