شعر کودکانه امام زمان و جمعه

شعر کودکانه امام زمان و جمعه

کنم همیشه باور

حضور مهدی ام را

خدا کند ببینم

ظهور مهدی ام را

بدان که زندگی داد

شبیه چشمه و رود

سال شروع غیبت

سیصدو بیست و نه بود

جمعه ای بیاید او

جمعه هفتمین روز است

با تمام انسانها

مهربان و دلسوز است

با محبت مهدی

زندگی نکو باشد

در میان یک هفته

جمعه روز او باشد

شعر کودکانه امام زمان و جمعه

شعر کودکانه امام زمان ، مانند خورشید

شعر کودکانه امام زمان

مانند خورشید در پشت ابری

هم باشهامت هم کوه صبری

هم پاک و زیبا هم مهربانی

یعنی امام و صاحب زمانی

هر روز و هر شب در یاد مایی

هم با محبت هم با دعایی

آن چهره ات را می­دیدم ای کاش

مهدی(عج)خوبم در قلب من باش

شعر کودکانه امام زمان، سلام من به مهدی

شعر کودکانه امام زمان

شعر کودکانه امام زمان، سلام من به مهدی

سلام من به مهدی و به قلب آسمانیش

سلام من به پاکی و به لطف و مهربانیش

سلام من به لحظه ­ای که می رسد ظهور او

سلام من به لحظه ­ای که می­رسد عبور او

سلام من به بوسه­ ای که می­رسد به دست او

سلام من به حضرتی که داده مهر و آبرو

سلام من به قد او سلام من به قامتش

سلام من به دست او به قدرت امامتش

کاردستی نام مبارک امام زمان

کاردستی نام مبارک امام زمان

آموزش ساخت کاردستی زیبای نام مبارک امام زمان ویژه کودکان و نوجوانان

 

 

شعر کودکانه امام زمان، گل همیشه زیبا

شعر کودکانه امام زمان

گل همیشه زیبا

امام مهدی ما

تو خوب و مهربانی

تو صاحب الزمانی

تو آخرین ستاره

میان آسمانی

دل زمین برایت

همیشه بی قرار است

بیا که با تو دنیا

برای ما بهار است.

 

شعر کودکانه امام زمان