پوسترهای نمایشگاهی شهادت امام حسن عسکری (عج)

پوسترهای شهادت امام حسن عسکری

حضرت امام حسن عسکرى (علیه السلام) در سال ۲۳۲ هجرى قمرى در روز هشتم ماه ربیع الثانى در شهر مدینه به دنیا آمد، پدر آن حضرت امام بزرگوار حضرت هادى، و مادرش خانمى به نام حدیثه بود. نام ایشان حسن، و کنیه آن بزرگوار ابو محمّد واز القاب ایشان زکى و عسکرى است.
آنچه از صفات بزرگ وفضائل که لازمه امامت است در آن حضرت جمع بود، یعنى: در علم، وزهد، کامل بودن در عقل وخرد، عصمت، شجاعت، کرم وبزرگوارى از تمام مردم زمان خود برتر بود.
شهادت امام حسن عسکری (ع)
شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشته اند.
علت شهادت آن حضرت را سمی می‌دانند که معتمد عباسی در غذا به آن حضرت خورانید و بعد، از کردار زشت خود پشیمان شد. بناچار اطبای مسیحی و یهودی که در آن زمان کار طبابت را در بغداد و سامره به عهده داشتند، به ویژه در مأموریت هایی که توطئه قتل امام بزرگواری مانند امام حسن عسکری (ع) در میان بود، برای معالجه فرستاد. البته از این دلسوزی های ظاهری هدف دیگری داشت، و آن خشنود ساختن مردم و غافل نگهداشتن آن‌ها از حقیقت ماجرا بود.
بعد از آگاه شدن شیعیان از خبر درگذشت جانگداز حضرت امام حسن عسکری (ع) شهر سامره را غبار غم گرفت، و از هر سوی صدای ناله و گریه برخاست. مردم آماده سوگواری و تشییع جنازه آن حضرت شدند.
تصاویر شهادت امام عسکری
پوسترهای مذهبی
پوسترهای مذهبی
پوسترهای شهات امام حسن عسکری
تصاویر شهادت امام عسکری
پوسترهای شهات امام حسن عسکری
تصاویر شهادت امام عسکری
پوسترهای مذهبی
پوسترهای شهات امام حسن عسکری
تصاویر شهادت امام عسکری
پوسترهای شهات امام حسن عسکری
پوسترهای شهادت امام حسن عسکری
تصاویر شهادت امام عسکری
تصاویر شهادت امام عسکری
پوسترهای شهادت امام حسن عسکری
پوسترهای شهات امام حسن عسکری
تصاویر شهادت امام عسکری
پوسترهای مذهبی
پوسترهای شهات امام حسن عسکری
پوسترهای مذهبی