عکس نوشته سبک زندگی

عکس نوشته سبک زندگی

سبک زندگی 

 

پشت پرده محبتهایی که به خاطر زیبایت به تو می شود آنقدر زشت است که اگر بدانی از آن متنفر خواهی شد.

 

با خودنمایی آنقدر در لابه لای خارهای نفست گیر کرده ای که نگاه های هرزه نفست را بریده اند

با شناخت همه ابعاد وجودت متوجه می شوی که توجه بیش از حد به یکی، سبب غفلت از دیگر ابعاد وجودیت می شود

 

خویشتن داری مهارتی است برای هر انسانی که ادعای زندگی در جامعه انسانی را دارد، خویشتن داری در جلوه گری و خودداری از چشم چرانی

 

توجه بیش از حد به ظاهر موجب غفلت از شکوفایی استعدادهای تو می شود

 

مد اسارتی است در ظاهر آزادی که تو به سلیقه دیگران به گونه ای عمل می کنی که حتی خودت هم ندانی آنچه داری از آن تو نیست.

 

 

توجه بیش از حد به ظاهر، انسان را خودخواه
و خودپسند می کند.

 

زیبایی زن به لطافت و ظرافت ذاتی اوست. نه به ماسک صورت و مانکن بدنش.

 


عکس نوشته سبک زندگی

عکس نوشته سیمای حجاب ۳

سیمای حجاب ۳

۱۵-

 

۱۶-

 

۱۷-

۱۸-

۱۹-

۲۰-

 

پایان…

 


عکس نوشته سیمای حجاب ۳

عکس نوشته سیمای حجاب ۲

سیمای حجاب ۲

 

۸-

 

۹-

 

۱۰-

 

۱۱-

۱۲-

۱۳-

۱۴-

 

ادامه ….

 


 

عکس نوشته سیمای حجاب ۲

عکس نوشته سیمای حجاب ۱

سیمای حجاب ۱

 

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

 

ادامه دارد ….

 


عکس نوشته سیمای حجاب ۱