سری به نیزه بلند است

چگونگی بوی بد نگرفتن و خشك نشدن سرهای شهدای کربلا پس از چهل روز

پرسش. آیا سرهای مطهر در اثر گرمی هوا در مدت چهل روز بوی بد نگرفته و خشك نشدند؟

در مورد بوگرفتن یا خشك شدن سرها بعد از چهل روز باید گفت: سرهای مقدس شهدای كربلا سر معمولی نبودند كه بر اثر مرور زمان فاسد شوند و لذا مرور زمان نه تنها بر روی آنان اثری نداشت بلكه بر عظمت آنها روز به روز افزوده می شد، و به این مساله در تاریخ و روایات هم اشاره شده است كه برای نمونه به یك مورد اشاره می شود:

سهل ساعدی می گوید: عازم بیت الله بودم كه در مسیر راه خود به دمشق وارد شدم، دیدم تمام مردم شادمانی می كنند و… از دور سری نورانی و زیبا را بر نیزه دیدم كه احساس كردم لبخند می زند و آن سر عباس بن علی علیه السلام بود، سپس سواری را دیدم كه بر نیزه اش سر مبارك امام حسین علیه السلام را قرار داده بود، آن سر شبیه ترین چهره به رسول خدا بود. عظمتی پرشكوه داشت و نور از او ساطع بود… . [۱] علاوه بر این، به طور مكرر ذكر شده كه سر مقدس امام حسین علیه السلام در مناطق مختلف بارها قرآن تلاوت فرموده است. [۲]
حال چطور می شود این سرهای مقدس را با افراد عادی مقایسه كرد.

پی نوشت:
۱- بحارالانوار، ج ۴۵،ص ۱۲۷؛ العوالم، ج ۱۷، ص۴۲۷
۲- محرق القلوب، نراقی، ص ۲۹۷؛ مقتل مقرم، ص ۴۳۴، مهیج الاحزان، ص ۲۷۶