کلیپ آموزشی کودکان

کلیپ کودکانه سخن چینی ممنوع

کلیپ کودکانه سخن چینی ممنوع

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :
إيّاكُم و النَّميمَةَ .
از سخن چينى بپرهيزيد.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :
إيّاكُم و العَضْهَ ؛ النَّميمَةَ القالَةَ بينَ النّاسِ .
از عَضْهَ بپرهيزيد، [يعنى ]از سخن چينى و خبر كشى ميان مردم .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به اصحاب خود ـ فرمود :
أ لا اُنبِّئُكُم ما العَضْهُ . ؟ هِيَ النَّميمَةُ القالَةُ بينَ النّاسِ .
آيا به شما خبر ندهم كه عَضْهَ چيست؟ آن، سخن چينى و خبر كشى ميان مردم است.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :
لا يَعضَهْ بَعضُكُم بَعضا .
براى يكديگر سخن چينى و خبر كشى نكنيد .