فاصله خیام تا میدان جنگ

چیدمان نظامی دو طرف در واقعه عاشورا

پرسش. نحوه چیدمان نظامی دو طرف چگونه بود؟ فاصله خیام ابی عبدالله با میدان جنگ چقدر بود؟

از صدر اسلام سازماندهی رزمی نیروهای عمل كننده به این صورت بود:

۱- طلیعه سپاه ۲- میمنه سپاه ۳- میسره سپاه ۴- قلب سپاه ۵- ساقه سپاه (ساقه را مؤخره و طلیعه را نیروهای پیشاهنگ می گویند).

این سازماندهی در عصر حاضر هم ارزش نظامی خود را حفظ كرده است و نیروهای جنگی این زمان به این صورت تنظیم و ساماندهی می شود:

۱- نیروهای پیشاهنگ ۲- جناح راست ۳- جناح چپ ۴- قلب ۵- عقبه.

در كربلا هم نیروهای امام حسین علیه السلام و نیروهای عمربن سعد به همین صورت سازماندهی شده بودند. عمر بن سعد، عمرو بن حجاج را فرمانده میمنه و شمر بن ذی الجوشن را فرمانده میسره كرد و خودش در قلب لشكر قرار گرفت و پرچم را به غلام خود داد. فرمانده سواره نظام نیروهای عمربن سعد، عروة بن قیس و فرمانده پیاده نظام، شبث بن ربعی بود.

امام حسین علیه السلام نیروهای خود را به این صورت سازماندهی كرد:

زهیر بن قین را فرمانده میمنه، حبیب بن مظاهر را فرمانده میسره و حضرت ابوالفضل العباس را پرچمدار كرد و خود امام حسین علیه السلام در قلب لشكر بود. [۱]

و فاصله خیام ابی عبدالله با میدان جنگ حدودا كمتر از هزار متر بود.

پی نوشت:
۱- بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۴٫