×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی سایدبار


» پیام ها و شعارهای وقف » پیام ها و شعارهای وقفی – قطعاتی از کتاب بخششی تا آسمان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - ۲۲:۰۷

 193 بازدید

پیام ها و شعارهای وقفی – قطعاتی از کتاب بخششی تا آسمان

وقف، یکی از نشانه های بارز اهتمام به امور مسلمانان است و برای آنان که در صدد کسب نیکی ها و جلب رضایت خداوند هستند، معتبرترین توشه برای آخرت به شمار می رود. * * * * * * * * وجود انگیزه ی الهی و ثمرات معنویِ دنبال آن، بزرگ ترین مزیت در امر […]

پیام ها و شعارهای وقفی – قطعاتی از کتاب بخششی تا آسمان

وقف، یکی از نشانه های بارز اهتمام به امور مسلمانان است و برای آنان که در صدد کسب نیکی ها و جلب رضایت خداوند هستند، معتبرترین توشه برای آخرت به شمار می رود.

* * * * * * * *

وجود انگیزه ی الهی و ثمرات معنویِ دنبال آن، بزرگ ترین مزیت در امر وقف است که آن را از دیگر موارد مشابه متمایز می کند.

* * * * * * * *

وقف، ثروت و دارایی انسان را مانند چشمه ای همیشه جوشان می کند که هرگز از جوشش بازنمی ایستد و برای همیشه، خیر و برکت را بر بستر زمان و اجتماع جاری می سازد و صاحب خویش را از بهره های عظیم معنوی برخوردار می کند.

* * * * * * * *

اگر لحظه ای سر از خاک برگیری و به آسمان دل ببندی، گوشه ای از زیبایی جمع واقفان را نشانت می دهند. آن وقت واله و شیدا خواهی شد. وقف، راه اتصال به حلقه ی واقفانی است که نگینش، مولای متقیان است که همه ی وجود و دارایی اش را وقف اسلام کرد.

* * * * * * * *

وقف، سکوی عروجی است که ویژگی ماندگاری اش، توانی به انسان می بخشد که تا ملکوت پیش برود. دوام آثار و پاداشش مدام به مدد واقف می آید تا اوج و عروجش را به کمال برساند.

* * * * * * * *

ثمره ی وقف دو بال است که در عوض چشم بستن و چشم دوختن به واقف می دهند؛ یکی به خاطر چشم بستن از دنیا و دیگری به خاطر چشم دوختن به عقبی.

* * * * * * * *

وقف یعنی همه ی اموال و داراییِ خود را برای کسانی که خیلی زود فراموشش می کنند، جا نگذارد، بلکه قسمتی از آن را با وقف نمودن، حبس کند تا بتواند برای همیشه از دسترنج و نتیجه ی کار و تلاش خود استفاده کند.

* * * * * * * *

وقف یعنی اینکه انسان مالش را ثابت و پایدار نگه دارد تا گذشت زمان آن را از بین نبرد و برای همیشه باقی بماند تا برای دیگرانی که دوستشان دارد هزینه و خرج شود.

* * * * * * * *

وقفی یعنی اینکه انسان، انسانیت خودش را در چهاردیواری مدت عمر زندانی نکند؛ بلکه کاری بکند تا پرونده ی اعمال خیرش پس از مردنش هم باز باشد.

* * * * * * * *

وقف یعنی دیوار محدودیت را از کار نیک خود بردارد و آن را محدود به زمان زندگی اش در این دنیا نکند؛ عمل صالح خود را تا قیامت امتداد دهد.

* * * * * * * *

وقف یعنی اینکه انسان پس از مرگ هم از مال و دارایی خود استفاده کند. وقف راهی است برای اینکه انسان از دارایی خود جدا نشده و ارتباطش با دنیایی که ساخته قطع نگردد.

* * * * * * * *

وقف یعنی اینکه انسان دنیا را به آخرت وصل کند.

* * * * * * * *

وقف یعنی انسان در کاری سرمایه گذاری کند که سودش چندین برابر اصل سرمایه است و لحظه به لحظه و آن به آن، به حساب واقف واریز می شود.

* * * * * * * *

در وقف، بازگشت اصل و سود سرمایه را خداوند مهربان خودش تضمین نموده؛ آنجا که فرموده: «ما عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باق؛ آنچه نزد شماست فنا مى‏شود و آنچه نزد خداست باقى مى‏ماند.» [سوره نحل، آیه ۹۶]

* * * * * * * *

وقف یعنی اینکه انسان فکر و عقلش را بیشتر از جسم و بدن خود دوست داشته باشد.

* * * * * * * *

وقف یعنی اینکه کاری بکند که حتی بعد از فنا شدن بدنش، فکر و اندیشه اش برای همیشه ماندگار شود.

* * * * * * * *

هرکس هر کاری که دوست دارد، برای انجام آن و ماندگار کردنش می تواند بخشی از اموالش را برای آن وقف کند.

* * * * * * * *

وقف یعنی انسان در برزخ هم دستش خالی نباشد؛ در آنجا که هر کس به نحوی گرفتار است، لحظه به لحظه از اموالی که در دنیا به وسیله ی وقف برای خود کنار گذاشته، استفاده کند.

* * * * * * * *

وقف یعنی مصالح و لوازم اولیه ی آباد نمودن آخرتش را تهیه و پله های دنیا تا بهشت را بسازد.

* * * * * * * *

وقف یعنی مخلوقات خدا را بیش از خود دوست داشتن و به فکر آنها بودن.

* * * * * * * *

وقف یعنی از انحصار خود خارج شدن.

* * * * * * * *

وقف، بخششی تا آسمان است؛ ایثاری است فراتر از زمین و زمان.

* * * * * * * *

وقف، پلی است از زمین خاکی تا آسمان بیکران رحمت حق.

* * * * * * * *

وقف، نردبانی برای وصول به آسمانیان و ملکوتیان است.

* * * * * * * *

وقف یعنی پس انداز برای روزهای تنهایی.

* * * * * * * *

وقف یعنی یک همراهِ مهربان و صمیمی و دستگیر برای ایام بی کسی.

* * * * * * * *

وقف یعنی آذوقه ای برای لحظات درماندگی.

* * * * * * * *

وقف، چراغی در تاریکیِ قبر و قیامت است.

* * * * * * * *

وقف، چشمه ی زلال آب در کویر تشنگی قیامت.

* * * * * * * *

وقف یعنی محدود نبودن در این دنیا و خود را فراتر از زمان دیدن، یعنی به جای هفتاد سال، هفت هزار سال و بیشتر، از دنیا استفاده کردن.

* * * * * * * *

وقف یعنی توسعه دادن عمل خیر از اطرافیان و نسل هم عصر، و کشاندن چشمه ی کار نیک خود برای نسل های آینده.

* * * * * * * *

وقف یعنی تمرین رها شدن از زنجیر تعلقات مادی و وصل شدن به خزانه ی دائمیِ رحمت الهی.

* * * * * * * *

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «أحبّ‏ الأعمال‏ إلى‏ اللَّه‏ أدومها و إن قلّ؛ محبوب ترین كارها در پیش خدا كاری است كه دوام آن بیشتر است، اگرچه اندك باشد» [نهج الفصاحة، ص۱۶۷] عمل خیری پردوام تر و مستمرتر از وقف، که قلب تاریخ را می شکافد تا قرن ها و هزاره ها پیش می رود، می توان سراغ گرفت؟

* * * * * * * *

در میان بهترین کارها، وقف یکی از بهترین هاست؛ چرا که یکی از ماندگارترین و بادوام ترین آنهاست

* * * * * * * *

وقف، عبادتی است که وابسته به زمانِ محدود عمر نمی شود، انجامش لحظه ای است، اما نتیجه و اثرش ابدی.

* * * * * * * *

پاداش وقف، مقطعی نیست؛ واقف چه زنده باشد و چه نباشد، در حال انجام کار خیر و حسنه است.

* * * * * * * *

وقف می تواند حساب ذخیره ی واقف را لحظه به لحظه تا قیام قیامت سنگین تر کند.

* * * * * * * *

وقف با چرخ زمان حرکت می کند و هرچه زمان جلو می رود او را همراهی می کند و رنگ و بوی کار نیک و عمل صالحِ واقف را به مشام آیندگان نیز می رساند.

* * * * * * * *

واقف در تاریخ شریک است و منزل به منزل با وی همراه.

* * * * * * * *

وقف، عملی است که نتیجه اش می تواند تا ابد ادامه یابد و واقف را تا قیامت همراه و دستگیر باشد.

* * * * * * * *

وقف، کارخانه ای تولیدی است که چرخ آن تا قیامت از گردش باز نخواهد ایستاد و هر لحظه کوله بار حسنات واقف را از سود و مزایای خویش سنگین و سنگین تر خواهد کرد.

* * * * * * * *

وقف، نوعی بیمه ی عمر و پس انداز عمر است که انسان می تواند با وقف نمودن بخشی از دارایی خود تا ابد از مستمری آن بهره بگیرد.

* * * * * * * *

وقف، پس اندازی برای روزهای ازکارافتادگی جسم و بازنشستگی روح و روان از کار و عمل است.

* * * * * * * *

وقف، حقوق ثابتی است که روح آدمی تا روز حساب از آن استفاده می کند تا توان بیشتری برای پیمودن راه وصول به بهشت پیدا کند.

* * * * * * * *

در وقف هم فروش مال به خدا وجود دارد و هم فروش جان؛ واقف از سویی با وقف، مالش را به خدا می فروشد و از سوی دیگر با عبور از خودخواهی و رسیدن به خداخواهی، جان خود را به خداوند می فروشد.

* * * * * * * *

وقف، یک نوع حساب در گردش است.

* * * * * * * *

واقف هر لحظه با خدا در حال تجارت است و در نتیجه پاداشش ابدی است.

* * * * * * * *

چگونه می توان تا ابد خادم قرآن شد؟ کسی که برای ترویج فرهنگ قرآن وقف می کند، خدمت به قرآن را با ابدیت پیوند زده، بدین سبب افتخار خادمِ ابدی قرآن را کسب کرده است.

* * * * * * * *

وقف برای قرآن، انسان را اهل قرآن نموده، باعث می شود در قبر و برزخ، هنگام سؤال و جواب از خدا و قرآن در قیامت، هنگام محاسبه ی اعمال و در هر موقف و عقبه ای، به وی با چشم اهل قرآن نگریسته شود.

* * * * * * * *

وقف برای قرآن، احداث کارخانه ی تولید خادمین قرآنی است که محصولش تعدادی بی شمار قاری، حاقظ، مفسر و… است.

* * * * * * * *

مگر نه اینکه شیرین ترین و دلرباترین کلام برای عاشق، گفتار معشوق است؟ وقف برای قرآن، نشانه ی عاشقی است

* * * * * * * *

می توان با وقف برای اهل بیت علیهم‌السلام، به آنان ابراز ارادت و عشق ابدی نمود.

* * * * * * * *

با وقف برای زنده داشتن نام و یاد و سیره ی خاندان پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله می توان محبت و مودت خود به آنان را جاودانه کرد تا آیندگان نیز به برکت بهره مندی از آثار آن موقوفه، به اهل بیت علیهم‌السلام توجه پیدا کنند.

* * * * * * * *

وقف برای اهل بیت علیهم‌السلام شعار عملیِ محبت به آنان است که طنین آن تا ابد خواهد پیچید و همگان را از عشق و افتخار واقف به آن بزرگواران آگاه خواهد ساخت.

* * * * * * * *

وقف برای اهل بیت علیهم‌السلام روزنه ی امید و امکانِ محشور شدن با آن بزرگواران و زندگی جاودانه در سرای دیگر را بیش از پیش می گشاید.

* * * * * * * *

می توان با وقف نمودن، تا انتهای تاریخ نام خود را در زمره ی امدادرسانان و یاوران امت رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله ثبت نمود.

* * * * * * * *

می شود با وقف نمودن به نیت اطعام مساکین به اندازه ی توان خود، نگذاشت کیسه ی نان امام علی علیه‌السلام برای ایتام و فقرا بر زمین بماندانبانِ نان و خرمای مولا را می توان تا انتهای افق و پایان تاریخ بر دوش گرفت و به درماندگان، مژده ی رسیدن عنایت مولا را داد.

* * * * * * * *

با وقف برای نیازمندان می توان برای آنها یک چتر حمایتی به وسعت زمان گشود. با وقف می توان قبل از اینکه فقر و گرفتاری به کسی روی آورد، به فکر یاری اش بود. با وقف می توان تا ابد گره گشای گرفتاران بود.

* * * * * * * *

وقف، اکسیر جاودانگی است.

* * * * * * * *
با وقف نمودن بخشی از اموال برای ازدواج جوانان، نه تنها مقدمات ازدواج یک زوج، بلکه زمینه ی ازدواج هزاران جوان مهیا می شود.

* * * * * * * *

خدا در حدیث قدسی به پیامبر می فرماید: «ای محمد! محبت به فقرا، محبت به من است، دوست داشتن خدا، دوست داشتن فقیران و نزدیک شدن به ایشان است». با وقف برای حمایت از زنان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار، می توان تا قیامت از آنان حمایت کرد و محبت به خدا را دائمی نمود.

* * * * * * * *

هرکس بتواند برای تسهیل امر ازدواج جوانان وقف کند، علاوه بر پاداش وقف، از فضیلت ایجاد محبوب ترین بنا در نزد خداوند متعال، پاداش حفظ نمودن نصف دینِ جوانان و نجات افراد زیادی از آتش، خشمگین نمودن شیطان و ..برخوردار می شود.

* * * * * * * *

وقف، راهی ماندگار و دائمی برای پیوستن به جبهه ی همیشه گشوده ی حق با باطل و یاری رساندن به سیدالشهداء و پرچمدار مبارزه با باطل است.

* * * * * * * *

با وقف یک مسجد یا نمازخانه در یک شهر و روستا و جاده، می توان برای بندگان حضرت حق، سجده گاهی عطرآگین بنا نمود که ذکر دوست بر لب و دلشان جاری شود.

* * * * * * * *

با وقف می شود کودکان را مجذوب نماز جماعت ساخت، غافلان را بیدار و دنیازدگان را شیفته ی سخن گفتن با خالق کرد.

* * * * * * * *

وقف برای شهدا، پرداخت تقسیطی بدهی است. با این کار می شود از فیوضات معنوی و همیشگی وقف، بخشی از بدهی خود را به شهدا ادا نمود.

* * * * * * * *

می توان با وقف برای هر شهید در سرتاسر جهان، جلوه گاهی از شهیدان برپا نمود تا عطر و رایحه ی دل انگیز شهید و شهادت که نویدبخش آزادگی و آزادمردی است، شامه ی جهانیان را پر نماید.

* * * * * * * *

وقف برای شهدا ضمن اینکه یاد و خاطره ی آنها را زنده نگه می دارد، پیام ایستادگی این ملت را به همگان، مخصوصاً دشمنان دین و نظام می رساند که ما تا ابد با شهدا زنده ایم.

* * * * * * * *

باید برای شهدا وقف نمود تا درخشش این ستارگان آسمانی برای زمینیانِ خاک نشین ملموس و محسوس باشد و هر روز نام و یاد آنان در گوش جامعه زمزمه شود.

* * * * * * * *

می توان برای زنده نگه داشتن یا شهدا، به یاد و نام هر شهید، موقوفه ای بنا نمود.

* * * * * * * *

با وقف برای شهدا می توان از اجر زنده نگه داشتن یاد شهدا بهره برد که نتیجه اش کسب پاداش شهدا نه برای یک روز و دو روز، بلکه تا قیامت است.

* * * * * * * *

با وقف به نیت خیرات برای گذشتگان، می توان تمام اموات مسلمین از اول اسلام تا قیامت را بهره مند ساخت، حُسن این کار این است که شامل خود واقف، فرزندان و اطرافیان و آیندگان وی نیز خواهد شد.

* * * * * * * *

گذشتگان خیلی چشم انتظارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا در برابر خانه ها و منزل های خود می آیند و با صدای غمناکی ندا می دهند: که ای خانواده ی ما! ای فرزندان ما و ای پدر و مادر و خویشان ما! به ما مهربانی کنید! از اموالی که در دست ما بود، با دادن درهمی و قرص نانی و جامه ای نسبت به ما ترحم کنید که خداوند شما را از جامه ی بهشت بپوشاند.

* * * * * * * *

وقف برای والدین، احسانی ماندگار است. وقف احسانی است که از درایت سرچشمه می گیرد و می تواند خوبی به والدین را ابدی و تا قیامت رابطه ای از سر احسان بین فرزندان و والدینشان برقرار کند.

* * * * * * * *

وقف برای والدین یک محبت ابدی و یک ارادت همیشگی به آنهاست.

* * * * * * * *

با وقف برای والدین می شود کاری کرد که علاوه بر زنده ماندن نام و یاد والدین، تا قیامت چشمه ای از حسنات و خیرات به برزخ آنها جاری شود و وضع و حال آنها را هر لحظه بهتر و جایگاهشان را بالاتر برد.

* * * * * * * *

با وقف می توان یک کار اساسی و ماندگار برای حمایت از مظلوم انجام داد.

* * * * * * * *

با وقف برای ترویج دین به وسیله ی ابزار نو و جدید می توان تا قیامت در زمره ی حامیان دین قرار گرفت.

* * * * * * * *

امام خامنه ای: اکنون عرصه های متعددی برای وقف وجود دارد که از جمله ی آن، …ترویج دین به شکل های مدرن است.

* * * * * * * *

لازم نیست که موقوفه حتماً ساختمان و زمین و املاک بزرگ باشد که از توان برخی خارج است، بلکه می شود با درآمد و حقوقی اندک به بزرگان دین اقتدا کرد و مانند آنها به خیل واقفان پیوست.

* * * * * * * *

کوتاهی در امور موقوفات اهل بیت علیهم‌السلام، کوتاهی در حق آنهاست. همه در مقابل موقوفات مسئولیم و باید در نحوه ی استفاده، هزینه، اجاره و احقاق تمامی حقوق مربوط به آن، اهل بیت عصمت و طهارت را بر خود و بر دیگران مقدم داریم تا شرمنده ی آنها نباشیم.


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : پیام ها و شعارهای وقف

دیدگاه بسته شده است.