موانع گریه در عزاداری

می‌خواهم هنگام عزادارى و ذكر مصيبت امام حسین گریه کنم!

پرسش. چه كنم در هنگام عزادارى و ذكر مصيبت قلب من بشكند و اشك بريزم؟

اولاً، خود حالت تباكى و حزن و اندوه داشتن در هنگام ذكر مصيبت، امرى ارزشمند است؛ چنان كه در روايات بدان تصريح شده است. [۱]

ثانيا، منشأ گريه ارزشى، معرفت است؛ از اين رو اگر احساس مى كنيم كه در هنگام ذكر مصيبت، حالت گريه نداشته و اشكى از چشمانمان جارى نمى شود، حتى قلبمان نيز متأثر و اندوهگين نمى گردد – البته به شرط آن كه مطمئن باشيم نداشتن اشك ريشه در عوارض جسمانى ندارد – بايد زمينه هاى ايجاد و توسعه معرفت به اهل بيت علیهم السلام را در خود تقويت كرده و موانع معرفت را از ميان برداريم.

زمينه هاى ايجاد و توسعه معرفت به اهل البيت علیهم السلام عبارت است از:
۱٫ مطالعه تاريخ زندگانى آنان،
۲٫ مطالعه و تفكّر در سخنان ايشان،
۳٫ شناخت خدا؛ زيرا آنان تجلى گاه اوصاف الهى اند وبا شناخت خدا و اوصاف او،  مى توان فضايل آنان را دريافت. [۲]

موانع معرفت:
عمدتا به عملكرد ما برگشته، موجب قساوت قلب مى شود [۳] و موجب مى گردد كه حتى احساسات و عواطف ما در سيطره عقل ما نباشد. اين موانع عبارتند از:
۱٫ زياد سخن گفتن درغير ذكر خدا [۴]،
۲٫ گناه زياد [۵]،
۳٫ آرزوى زياد [۶]،
۴٫ گوش سپارى به امور لهو [۷]،
۵٫ جمع كردن مال [۸]،
۶٫ ترك عبادات [۹]،
۷٫ همنشينى با افراد گمراه و ستمگر [۱۰]،
۸٫ همنشينى با افراد فرومايه و پست [۱۱]،
۹٫ خنده زياد [۱۲].

براى از بين رفتن قساوت قلب، در روايات امورى ذكر شده كه مهم ترين آنها عبارت است از:
۱٫ ياد مرگ [۱۳]،
۲٫ پند و اندرز [۱۴]،
۳٫ تفكر در آيات الهى، قيامت و حال خويشتن [۱۵]،
۴٫ همنشينى با انديشمندان [۱۶]،
۵٫ معاشرت با اهل فضل [۱۷]،
۶٫ گفت و گوى علمى [۱۸]،
۷٫ اطعام تهى دستان [۱۹]،
۸٫ مهربانى و محبت به ايتام [۲۰]،
۹٫ ذكر خدا [۲۱]،
۱۰٫ ذكر فضايل و مناقب و مصائب اهل بيت علیهم السلام [۲۲]،
۱۱٫ قرائت قرآن [۲۳]،
۱۲٫ استغفار [۲۴].

مهم تر از تمامى اين امور، آن است كه از خداوند متعال عاجزانه بخواهيم: به ما چشم اشك بار عنايت كند و در اين ميان، اهل بيت علیهم السلام را واسطه قرارداده و از خود آنان نيز استمداد جوييم.

چون زتنهايى تو نوميدى شوى
زير سايه يار خورشيدى شوى
رو بجو يار خدايى را تو زود
چون چنان كردى خدا يار تو بود [۲۵]

پی نوشت:
۱٫ خصائص الحسينيه، ص ۱۴۲ و وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۲۱، ص ۱۱۲۴٫
۲٫ نگا: آيين مهرورزى، بخش محبت به اهل بيت علیهم السلام .
۳٫ «من علامات الشقاء جمود العين» (حضرت رسول صلّی الله علیه و آله )، ميزان الحكمه، ج ۱، ص ۴۵۵، روايت ۱۸۴۵ و قال على علیه السلام : «ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب و ما قست القلوب الالكثرة الذنوب». (همان، ص ۴۵۵، روايت ۱۸۴۰۶).
۴٫ بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۲۸۱٫
۵٫ همان، ج ۷۰، ص ۵۵٫
۶٫ همان، ج ۷۸، ص ۸۳٫
۷٫ بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۷۰٫
۸٫ مستدرك الوسائل، ج ۲، ص ۳۴۱٫
۹٫ تنبيه الخواطر، ص ۳۶۰٫
۱۰٫ بحارالانوار، ج ۱، ص ۲۰۳٫
۱۱٫ همان، ج ۷۷، ص ۴۵٫
۱۲٫ همان جا.
۱۳٫ همان، ج ۱۴، ص ۳۰۹٫
۱۴٫ همان، ج ۷۷، ص ۱۹۹٫
۱۵٫ همان، ج ۷۸، ص ۱۱۵٫
۱۶٫ همان، ص ۳۰۸٫
۱۷٫ معجم الفاظ غررالحكم، ص ۸۶۳٫
۱۸٫ بحارالانوار، ج ۱، ص ۲۰۳٫
۱۹٫ مشكاه الانوار، ص ۱۰۷٫
۲۰٫ همانجا.
۲۱٫ نهج البلاغه، خ ۲۲۲٫
۲۲٫ همانجا.
۲۳٫ همان، خ ۱۷۶٫
۲۴٫ بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۲۸۴٫
۲۵٫ مثنوى، دفتر ۲، ابيات ۲۲ و ۲۳٫

منبع: پرسمان   http://porsemani.ir