عَلم و کتل

منشأ زنجيرزنى، سينه زنى و تعزيه

پرسش. منشأ زنجيرزنى، سينه زنى، تعزيه و علامت از كدام فرهنگ و ملل است؟

«زنجيرزنى»، از هندوستان و پاكستان به ايران آمده است. از آنجا كه برخى به وضع نامناسبى با زنجير عزادارى كرده و موجب زخمى شدن بدن و خون آمدن آن مى گشت، برخى از علما به حرمت آن فتوا دادند؛ ولى اگر اين عمل به شيوه اى انجام شود كه موجب صدمه به بدن و تقبيح عاقلان نگشته و زمينه را براى وهن  آموزه هاى عاشورا فراهم نسازد، اشكالى ندارد؛ چنان كه در عموم عزادارى هاى ايران در خصوص زنجيرزنى، به دليل رعايت شئون عزادارى اين نوع سوگوارى رايج است. [۱]

اصل سنت «سينه زنى» در ميان عرب ها رايج بوده و بعدها به صورت موجود درآمده است كه با انتخاب نوحه هاى سنگين، حركات دست بر سينه مى خورد. اين گونه عزادارى ابتدا به صورت فردى بوده و زمانى كه سوگوارى علنى و گسترده شد – خصوصا در زمان صفويه – به شكل گروهى درآمده است. [۲]

«تعزيه»، عبارت است از مجسم كردن و نمايش دادن واقعه جانسوز عاشورا. ظاهرا اين نوع عزادارى در دوره كريم خان زند در ايران معمول و در زمان صفويه رايج شد و در زمان ناصرالدين شاه گسترش يافت منشأ آن هم مشاهدات شاه در سفرهاى خود از تئاترهاى اروپا بوده كه اين امر، نمايش دهى را در واقعه عاشورا عينى ساخته است. بايد توجّه داشت كه اجراى تعزيه، مخصوص ايران نبوده و در كشورهاى اسلامى و شيعى ديگرى نيز اين سنت مورد توجّه بوده است و با سبك هاى گوناگون و اعتقادات و مراسم مختلف و ابزار و ادوات ديگرى اجرا مى شود؛ از جمله در هند و پاكستان كه رواج بيشترى دارد. [۳]

«علامت»، از ابزار و وسايل عزادارى امام حسين علیه السلام است كه در هيئت ها و دسته هاى مذهبى به كار گرفته مى شود. اين ابزار پس از ارتباط ايران با اروپايى ها در عصر قاجار، از آيين هاى مذهبى مسيحيت اقتباس شده است. اين ابزار، نماد و مظهرى است كه گاهى عزاداران را از محتوا و اصل عزادارى و اقامه شعائر دينى بازمى دارد. [۴]

پی نوشت:
۱٫ موسوعة العتبات المقدسة، ج ۸، ص ۳۷۸٫
۲٫ موسيقى مذهبى ايران، ص ۲۶٫
۳٫ همان، ص ۳۳ – ۳۵ و درآمدى بر نمايش و نيايش در ايران، ص ۸۶، كيهان فرهنگى، مهر ۶۳، ص ۲۷٫
۴٫ فرهنگ عاشورا، ص ۳۴۶٫