معراج اختصاص به حضرت محمد (ص)

پرسش:

آيا پيغمبري‌ غير از حضرت‌ محمد (ص‌) به‌ معراج‌ رفت‌؟

پاسخ:

ظاهراً معراج‌ اختصاص‌ به‌ پيامبر اسلام‌ داشته‌ و در كتاب‌ها به‌ معراج‌ رفتن‌ پيامبر ديگري‌ اشاره نشده‌ است‌.

گرچه‌ درباره حضرت‌ ابراهيم‌ (ع‌) آمده‌ است‌:

” وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنين ؛ (الأنعام : ۷۵)

و اينگونه، فرمانروايى مطلق آسمان‏ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم (تا بدان استدلال كند) و بخاطر آنكه از يقين كنندگان باشد.”.

از اين‌ آيه‌ نمي‌توان‌ استفاده‌ كرد كه‌ حضرت‌ ابراهيم‌ به‌ معراج‌ رفته‌ است‌ .