عزاداری قبل از عزا

عزادارى هاى پيش از عاشورا

پرسش. چرا در مواردى مثل شهادت امام حسين علیه السلام، ما قبل از عزا، عزادارى را شروع مى كنيم؟

عزادارى هاى پيش از عاشورا، مقدمه ورود در عزادارى روز عاشورا است. اصل عزادارى براى اباعبداللّه الحسين علیه السلام از دستورات و مستحبات اكيد شرع مقدس است؛ اما شكل، نحوه و زمان آن، از عادات و رسوم عرف و مردم تأثير مى پذيرد. به عنوان مثال در بعضى مناطق، عزادارى براى حضرت از روز هفتم آغاز شده و تا سوم امام ادامه دارد و در بعضى مناطق عزادارى از اول محرم تا روز عاشورا برقرار است. در بعضى مناطق نيز، روضه هاى مستمر در مواقع مختلف سال – به ويژه از اول محرم تا آخر ماه صفر – ادامه دارد.

تمامى اين اشكال و صورت ها، خوب است و اشكالى ندارد. بنابر آنچه گفته شد، مراسم عزادارى و سالگرد درگذشتگان، بستگى به فرهنگ و آداب مردم دارد كه به طور معمول، مراسم سالگرد را در شب قبل مى گيرند و از آنجا كه رحلت و شهادت در سال هاى قبل، اتفاق افتاده، در هر صورت مراسم و عزادارى ها در هر زمان انجام شود، بعد از واقعه خواهد بود.

منبع: پرسمان   http://porsemani.ir