حرم امام حسین

راز شش گوشه بودن قبر امام حسین علیه السلام

پرسش. چرا قبر امام حسین علیه السلام شش گوشه دارد؟

در میان اقوال مورخان درباره ی چگونگی دفن حضرت سیدالشهداء علیه السلام و یاران باوفای آن حضرت اندك تفاوتی دیده می شود.

جهت روشن شدن موضوع به تشریح بعضی از آنها می پردازیم:

الف: مرحوم مفید پس از ذكر اسامی هفده نفر از شهیدان بنی هاشم كه همگی از برادران و برادرزادگان و عموزادگان امام حسین علیه السلام بودند، می فرماید: آنان پایین پای آن حضرت در یك قبر (گودی بزرگ) دفن شدند و هیچ اثری از قبر آنان نیست و فقط زائران با اشاره به زمین در طرف پای امام علیه السلام آنان را زیارت می كنند و علی بن الحسین علیه السلام (علی اكبر) از جمله ی آنان است، برخی گفته اند: محل دفن علی اكبر نسبت به قبر امام حسین علیه السلام نزدیك ترین محل است. [۱]

ب: و نیز می گوید: پس از بازگشت عمر بن سعد از كربلا، جماعتی از بنی اسد كه در غاضریه سكونت داشتند، آمده و بر پیكر امام حسین علیه السلام و یارانش نماز گذاردند و آن حضرت را همان جایی كه الآن قبر اوست دفن كردند و علی ابن الحسین (علی اكبر) علیه السلام را در پایین پای پدر به خاك سپردند، سپس برای دیگر شهیدان از اهل بیت و اصحاب، حفره ای كندند و همه آنان را در آن حفره به صورت دسته جمعی دفن كردند و عباس بن علی علیه السلام را در راه غاضریه، در همان محلی كه به شهادت رسید و اكنون قبر اوست به خاك سپردند. [۲]

ج: در بعضی از روایات آمده است: امام سجاد علیه السلام (با قدرت امامت و ولایت) به كربلا آمد و بنی اسد را سرگردان یافت، چون كه میان سرها و بدن ها جدایی افتاده بود و آنها راهی برای شناخت نداشتند، امام زین العابدین علیه السلام از تصمیم خود برای دفن شهیدان خبر داد، آن گاه به جانب جسم پدر رفت، با وی معانقه كرد و با صدای بلند گریست، سپس به سویی رفت و با كنار زدن مقداری كمی خاك قبری آماده ظاهر شد، به تنهایی پدر را در قبر گذاشت و فرمود: با من كسی هست كه مرا كمك كند و بعد از هموار كردن قبر، روی آن نوشت: «هذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب الّذی قتلوه عطشاناً غریباً؛ این قبر حسین بن علی بن ابی طالب است، آن حسینی كه او را با لب تشنه و غریبانه كشتند.» پس از فراغت از دفن پدر به سراغ عمویش عباس علیه السلام رفت و آن بزرگوار را نیز به تنهایی به خاك سپرد.

سپس به بنی اسد دستور داد تا دو حفره آماده كنند، در یكی از آنها بنی هاشم و در دیگری سایر شهیدان را به خاك سپردند، نزدیك ترین شهیدان به امام حسین علیه السلام فرزندش علی اكبر علیه السلام است. [۳] امام صادق علیه السلام در این باره به عبدالله بن حمّاد بصری فرموده است: امام حسین علیه السلام را غریبانه كشتند، بر او می گرید كسی كه او را زیارت كند غمگین می شود و كسی كه نمی تواند او را زیارت كند دلش می سوزد برای كسی كه قبر پسرش را در پایین پایش مشاهده كند. [۴]

گر چه بعضی از مطالب در كیفیت به خاك سپاری امام حسین علیه السلام و این كه چه كسی امام حسین علیه السلام را دفن كرده، در این نقل ها متفاوت است، ولی از مجموع آنها یك نكته قابل استفاده است كه به عنوان نتیجه ارائه می گردد و آن این كه: قبر علی اكبر علیه السلام در پایین پای امام حسین علیه السلام قرار دارد.

نتیجه:

بنابراین می توان ادعا كرد كه ضریح كوچكی كه بر ضریح حضرت سیدالشهدا علیه السلام متصل است و در طرف پایین پای آن حضرت قرار دارد و از مجموع دو ضریح یك ضریح شش گوشه درست شده به احترام علی اكبر علیه السلام و به نام آن حضرت است.
عبدالرّزاق حسنی ضریح امام حسین علیه السلام را چنین توصیف كرده است:

«ضریح امام حسین علیه السلام عبارت است از: یك بلندی (صندوق مانند) چوبی كه به عاج زینت شده و روی آن دو مشبك [۵] قرار دارد، مشبك داخلی از فولاد گران قیمت و مشبك خارجی از نقره ی روشن سفید است… به مشبك خارجی مشبك دیگری بدون این كه مانعی بین آن دو باشد، متصل است و فقط از هر طرف به اندازه ی یك متر كوتاه تر از مشبك خارجی متعلق به امام حسین علیه السلام است و زیر آن مشبّك قبر علی بن الحسین علیهماالسّلام است كه همراه پدر در یك روز شهید شده و در كنار پدر دفن گردیده است». [۶]

پی نوشت:
۱- مفید، الارشاد، سلسله مؤلفات شیخ مفید، دار المفید للطباعه و النصر و التوزیع، ج۱۱، صص ۱۲۵ ـ ۱۲۶، جزء ۲٫
۲- مفید، همان، ص ۱۱۴٫ خلیلی، جعفر، موسوعه العتبات المقدسه قم – كربلا، بیروت، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۰۷ ق، ص ۷۳، جزء۸٫
۳- عبدالرزاق الموسوی، المقرم، مقتل الحسین علیه السلام ، تهران، قسم الدراسات الاسلامیه، مؤسسه البعثه، ص۳۲۰ ـ ۳۲۱٫
۴- قمی، جعفربن محمد، ابن قولویه، كامل الزیارات، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، ۱۴۱۷ ق، صص ۵۳۷ ـ ۵۳۸، المقرم، همان، ص۳۲۱٫
۵- هر چیز سوراخ سوراخ پنجره مانند را مشبك گویند.
۶- خلیلی، جعفر، موسوعه العتبات المقدسه، قسم كربلا، جزء ۸، بیروت، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ص ۱۸۲، به نقل از حسنی، عبدالرزاق، موجز تاریخ البلدان العراقیّه.