حضور حسنین در جنگهای زمان خلفا

دلیل شرکت امام حسن و امام حسین علیهما السلام در جنگهای دوره خلفا

پرسش. آیا امام حسن و امام حسین علیهما السلام در جنگهای دوره خلفا شركت می كردند؟

امیرمؤمنان درفتح سرزمین ایران نقش مستقیم نداشتند، بلكه آن حضرت در مشورت خلیفه برای جنگ با سپاه ایران از ارائه ی نظر خیرخواهانه خودداری نكرد. اما در اسلام آوردن ایرانیان و فتح قلب های ایرانیان با رفتار عادلانه و بدون تبعیض با آنان، نقش اساسی داشته كه در منابع تاریخی و سیره ی امام آمده است.

درباره ی حضور فرزندان امام علی گفته های متفاوت هست كه قابل بررسی است:

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام دو ریحانه ی رسول خدا صلّی الله علیه و آله هستند كه بعد از رحلت آن حضرت شاهد وقایعی بودند كه تحملش آسان نبود. با وجود اینكه حق خلافت از آنِ علی علیه السلام و اولاد آن حضرت بود و از جانب خلفای ثلاثه غصب شده بود، این بزرگواران همواره و در همه جا كه احساس می كردند اقدامشان به نفع اسلام و مسلمین است، شركت جسته و به نفع مسلمین اقدام می كردند.

طبرستان كه از مناطق شمالی ایران محسوب می شود، در حدود سال ۲۹ هجری یا ۳۰ هجری توسط مسلمین فتح شد. یاقوت حموی می گوید: «بلاد طبرستان تا خلافت عثمان (۲۹ هجری) در دست ملوك فارس بود و افرادی كه در آن ولایت و حكمرانی می كردند، اسپهبذ نامیده می شدند. تا اینكه دین اسلام به این منطقه آمد و عثمان، سعید بن عاص را كه حاكم كوفه بود، همراه سپاه اسلام كه عده ای زیادی از صحابه از قبیل ابن عباس، حذیفة بن یمان و حسن و حسین علیهماالسلام در میان آنها بود، طبرستان را فتح كردند» [۱] و در اكثر منابع كهن كه اشاره به فتح مناطق مختلف دارند و همچنین اشاره به شركت صحابه پیامبر صلّی الله علیه و آله دارند، به این نكته نیز اشاره دارند كه امام حسن و امام حسین علیهماالسلام علاوه بر شركت در فتح طبرستان در فتوح شمال آفریقا نیز شركت داشتند. [۲]
البته برخی از این منابع با ذكر سند به نقل مطلب پرداخته اند، ولی برخی سند نمی آورند و می گویند كه گفته شده امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نیز در فتح طبرستان شركت داشتند. [۳]

و همچنین در منابعی درباره تاریخ جرجان (گرگان) و طبرستان نوشته شده، به این مطلب اشاره دارد و نام صحابی پیامبر و بزرگانی كه وارد طبرستان شده اند می آورد و می گوید: كه امام حسین علیه السلام نیز وارد طبرستان شده و در مورد ورود امام حسن علیه السلام به طبرستان از كلمه «گفته شده» استفاده می كند كه گویا نویسنده به ورود امام حسن علیه السلام اطمینان نداشته است. [۴]
در تاریخ اخبار اصفهان نیز آمده است: حسن علیه السلام بعنوان رزمنده همراه سپاه اسلام وارد اصفهان شد و از آنجا به عزم ملحق شدن به مبارزان گرگان از اصفهان گذشت. [۵]

با توجه به منابع گفته شده تا اینجا می توان گفت كه امام حسن و امام حسین علیهماالسلام وارد طبرستان شده اند و در تأیید این مطلب مورخ شیعی باقر شریف قرشی معتقد است كه: امام حسن و امام حسین علیهما السلام علاقه داشتند دامنه نفوذ اسلام گسترش و توسعه پیدا كند و از آنجایی كه این فتوحات را در خدمت دین و در جهت گسترش و توسعه اسلام می دیدند به صفوف مجاهدان پیوستند. [۶]

ولی در مقابل این نظریه، علامه جعفر مرتضی عاملی معتقد است كه حسنین علیهماالسلام در هیچ یك از فتوحات روزگار خلفای ثلاثه شركت نداشتند و عدم شركت آنها هم به خاطر این بود كه فتوحات در آن روز اصلاً به نفع اسلام نبود بلكه بر عكس، این فتوحات ضربه ای بر پیكره اسلام بود و همچنین در جهاد ابتدایی باید حكم امام معصوم باشد و لذا چون در این زمان امام معصوم در رأس حكومت نیست اصلاً جهاد معنی ندارد. [۷]

پی نوشت:
۱- حموی، یاقوت ، معجم البلدان، بیروت: دار صادر، (بی تا) جلد ۴، صفحه ۱۴ و ۱۵
۲- بلاذری احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ترجمه محمد تول، تهران: نشر فقره، ۱۳۳۷ شمسی، صفحه ۴۶۸
۳- طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت، (بی جا) (بی تا) جلد ۴، صفحه ۲۶۹
۴- سهمی، حمزه بن یوسف، تاریخ جرجان، بیروت، عالم الكتب، ۱۴۰۷ هچری، صفحه ۴۶
۵- ابونعیم ، احمد بن عبدالله ، ذكر اخبار اصفهان، لیدن، مطبعه بریل، ۱۹۳۱ میلادی، جلد ۱، صفحه ۴۴
۶- قرشی، باقر شریف، زندگانی امام حسن ـ علیه السلام ـ ترجمه فخرالدین حجازی، (تهران بیجا، ۱۳۵۳ شمسی، جلد ۱ صفحه ۱۴۰
۷- عاملی، جعفر مرتضی، تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی، ترجمه سپهری، محمد، تهران، سازمان تبلیبغات، ۱۳۶۹، صفحه ۱۵۰٫ سهمی، حمزه بن یوسف، تاریخ جرجان، بیروت، عالم الكتب، ۱۴۰۷ هچری، صفحه ۴۶ ۲٫ ابونعیم ، پیشین جلد ۱، صفحه ۴۴ ۳٫ قرشی، پیشین، جلد ۱ صفحه ۱۴۰ ۴٫ عاملی، پیشین، صفحه