سیوفهم علیک

دلهای كوفیان با توست و شمشیرهایشان بر علیه تو !

پرسش. اینكه دلهای كوفیان با امام حسین علیه السلام ولی شمشیرشان با یزید بود یعنی چه؟

مورد سؤال جمله ی معروف فرزدق شاعر می باشد او می گوید:
من همراه مادرم در سال شصتم به سفر حج عازم بودم امام حسین را دیدم كه شتابان از حرم خارج می شد و ما وارد می شدیم پرسیدم این كاروان كیست، گفتند حسین بن علی است نزدیك رفتم و بر او سلام و عرض ادب نمودم به او عرض كردم ای فرزند رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد چه چیزی سبب شده كه از حج و خروج از مكه عجله و شتاب می فرمائید….. [۱]
امام از من پرسید، تو كیستی. جواب دادم مردی از عرب هستم. سپس فرمود: «اخبرنی عن الناس خلفك؟» مرا خبر ده از وضع مردمی كه آنها را پشت سر گذاشتی. منظور امام سئوال از حال مردم كوفه بود. چون فرزدق از كوفه می آمد.
فرزدق می گوید به امام عرض كردم: «الخیر سألت» از كسی در این مورد سئوال كردی كه از وضع كوفیان آگاه است «قلوب الناس معك و اسیافهم علیك….؛ دلهای كوفیان (مردم كوفه) با توست و شمشیرهایشان بر علیه تو و به سود دشمنانت.» [۲]
امام در جواب فرزدق فرمود: راست گفتی. [۳]

كوفه سالیان دراز مقر حكومتی علی علیه السلام بود و كوفیان كاملا با اهل بیت و فضائل ایشان آشنا بودند، آنها به خوبی امام حسین علیه السلام را می شناختند و سال ها در ركاب پدرش و همراه امام حسین علیه السلام با دشمنان اسلام و خاندان پیامبر جنگیده بودند. عده زیادی از انها از معاویه كینه به دل داشتند و بارها امام حسن و امام حسین را به جنگ با او فرامی خواندند ولی آن دو بزرگوار به استناد عهدنامه از این كار امتناع می كردند. با مرگ معاویه آنها باشور و شوق بیشتری از امام دعوت بعمل می آوردند. با این وجود دلبستگی به دنیا موقعیتی در زندگی انسان پیش می آورد كه انسان از آنچه كه از درون دل دوستش می دارد بگذرد، چنانكه در تاریخ بشر نظیر اینگونه رویدادها فراوان است كه انسان به قدری فریفته مقام و مال و ثروت بشود كه از بهترین عزیزانش در این راه بگذرد، از طرفی این روحیه در انسان نیز وجود دارد كه به قدری در راه خدا و عاشق خدا شود كه از همه چیز خود در راه محبت الهی بگذرد.
بنابراین كوفیان نیز با توجه به اینكه علاقه باطنی وافر به امام حسین علیه السلام و خاندان پیامبر داشتند آن حضرت را دعوت كردند ولی از طرفی محیط اجتماعی آنها و گرایش به ثروت و جاه و مقام دنیا در آنها، آنها را وادار كرد كه به خاطر رسیدن به این آرزوها و جوایزی كه بنی امیه وعده می دادند سپاه عظیمی را بر علیه امام تشكیل دهند و پس از دعوت و علی رغم میل باطنی آنحضرت را با شمشیرهای خود به شهادت برسانند، بنابراین علاقه باطنی آنها در نوشتن نامه ظاهر شد و بودن شمشیرشان با یزید نیز در كربلا ظاهر شد و دو عمل متضاد از آنها صادر گردید. البته شرایط كوفه آن روز و همچنین ترفندهای ابن زیاد در ایجاد فضای رعب و وحشت و سركوبی و دستگیری افراد متنفذ و در كل غافلگیری مردم در تحلیلهای امروزی كمتر مورد توجه قرار می گیرند.
گفتنی است عده ای از اهل كوفه پس از شهادت امام پشیمان شدند و توبه كردند و برای جبران آن خسارت عظیم بر علیه حكومت بنی امیه قیام كردند كه به «قیام توابین» در تاریخ مشهور است، جز تعداد اندكی همه ی توبه كنندگان پس از قیام در جنگ عین الورده كشته شدند.
كوفیان فریفته ی قدرت ظاهری بنی امیه شدند، زیرا بنی امیه با داشتن قدرت و حكومت ظاهری بر تمام ثروتهای جهان اسلام مسلط بودند و به هر كس كه با آنها هم فكر بود از این اموال می بخشیدند و سكه های طلای سرخ را برای او می فرستادند و آنها را با دادن پول و وعده مقام و فرمانداری فریب می دادند، چنانكه معاویه بسیاری از یاران امام علی علیه السلام و امام حسن را با همین پولها فریفت و از سپاه علی و فرزندش حسن به سوی خود كشید. یزید و بنی امیه نیز با فرستادن عبیدالله بن زیاد به سوی كوفه مردم كوفه را تهدید نمود و فریفت و با تهدید و تطمیع بر علیه حسین علیه السلام مجهز نمود و علی رغم میل باطنی و علاقه ای كه به امام داشتند و از آن حضرت دعوت كرده بودند در مقابل امام صف كشیدند و راه را بر امام بستند و سرانجام او و یارانش را به شهادت رسانده و اهل بیتش را به اسارت بردند.

پی نوشت:
۱) همان، ص ۶۷ و ابن اعثم«پیشین»، ص ۸۴۰ و موسوعه الكلمات الحسین، قم، موسسه باقر العلوم، دارالمعروف، چاپ دوم، ۱۳۷۴، ص ۳۱۰ الی ۳۱۲٫
۲) مفید، همان، ج ۲، ص ۶۷ و ر.ك: مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، تهران، ملاصدرا، چاپ هشتم، ‌۱۳۶۷٫
۳) همان، ص ۶۷، مطهری، مرتضی، درج ۳ كتاب حماسه حسینی می فرماید: آنها بنده شكم و به امر شكم با دل خودشان می جنگند…. ص ۱۴۶ چنانكه انسان اظهار دوستی خدا كند ولی در عمل او را معصیت نماید.