حضرت علی اکبر

تقاضاى آب از امام حسین توسط حضرت على اكبر با علم به قحطی آب

پرسش. چرا على اكبر از امام حسین علیه السلام تقاضاى آب كرد؟ مگر نمى دانست آب نیست؟

مرحوم سید بن طاوس در كتاب الهوف على قتلى الطفوف مى گوید: «وقتى على اكبر به سوى پدر آمد و اجازه جنگ خواست امام حسین علیه السلام بدون درنگ اذنش داد و سپس نگاهى مأیوسانه بر اندام او انداخت و بى اختیار قطرات اشك بر صورتش جارى شد و گفت. خداوندا تو شاهد باش كه جوانى به سوى این سپاه رفت كه از لحاظ اندام و اخلاق و سخن گفتن از همه مردم به رسول تو شبیه تر بود و در این هنگام على بن الحسین به دشمن نزدیك شده و به جنگ پرداخت و زد و خورد سخت و خونینى نموده، عده زیادى را كشت و سپس به سوى پدر آمد و گفت: «یا ابة العطش قد قتلنى و ثقل الحدید اجهدنى؛ پدر جان تشنگى مرا مى كشد سنگینى سلاح مرا به تعب انداخته است…» [۱]

از این عبارت روشن مى شود كه على اكبر صراحتاً از امام علیه السلام طلب آب نكرده است، گویا از سخن او به طور كنایى آب خواستن فهمیده مى شود. در این باره شاید بتوان گفت كه منظورش راه تهیه كردن آب مى باشد.

علامه مجلسى رحمة الله علیه در بحار الانوار ج ۴۵ ص ۴۳ چنین گفته است:

على بن الحسین آن قدر به جنگ ادامه داد كه ضجه سپاه كوفه به خاطر زیادى تلفات بلند شد و روایت شده كه او با اینكه بشدت تشنه بود، یكصد و بیست نفر را به هلاكت رسانید سپس نزد پدر بازگشت و گفت: «پدرجان! تشنگى جانم را به لب آورد و سنگینى لباس رزم خسته و فرسوده ام كرد آیا راهى براى تهیه آب وجود دارد كه با رفع تشنگى در جنگ با دشمنان توانمندتر شوم؟» امام حسین علیه السلام گریست و انگشتر خود را به او اعطا كرد و فرمود آن را در دهانت نگه دار و به میدان جنگ بازگرد و… .

آنچه كه از نقل علامه مجلسى بدست مى آید این است على اكبر براى تجدید قوا و توانمند شدن در مقابل سپاه دشمن راه تهیه آب را از پدرش سؤال كرده است و این نشانگر شجاعت على بن الحسین است. با توجه به رجزهایى كه على اكبر در میدان نبرد در مقابل دشمن مى خواند می توان فهمید كه مرادش از ابراز تشنگى در پیش پدر اظهار واماندگى و عجزش نیست بلكه مى گوید اگر آب مى بود بهتر از این مى جنگیدم:

انا علىّ بن الحسین بن علىّ
من عُصْبَهٍ جدّ اَبیهِم النبى
منم على پسر حسین بن على
از گروهى كه جدّ پدرشان پیامبر است
انا علىّ بن الحسین بن علىّ
واللّه لایحكم فینا ابنُ الدّعى
منم على پسر حسین بن على
بخدا قسم كه زنازاده بر ما حكومت نتواند كرد
اَطْعَنُكمْ بالرُّمح حتى یُنْشنى
اضربكم بالسیف اُحْمى عن اَبى
با نیزه مى زنم تا نیزه خم شود
با شمشیر بر شما مى زنم تا از پدر دفاع كنم
نحن و بیت اللّه اَوْلى بالنبى
ضَرْبُ غلامٍ هاشمىٍّ علوىٍ
به كعبه سوگند كه ما سزاوارتر به پیغمبریم
زدن جوان هاشمى كه علوى است

پی نوشت:
۱- اللهوف على قتلى الطفوف سید بن طاوس مترجم: سید محمد صحفى ص ۹۳ – ۹۲