غیبت بنی اسد در کربلا

بی تفاوتی قوم بنی اسد در یاری امام حسین علیه السلام

پرسش. قوم بنی اسد چه كسانی بودند و چه كردند؟ چرا به كمك امام حسین علیه السلام نیامدند؟

بنی اسد نام چندین تیره از قبایل عرب است:
۱- بنی اسد فرزندان اسد بن خزیمه
۲- بنی اسد فرزندان اسد بن عبد العزی
۳- بنی اسد فرزندان اسد بن ربیعه
۴- بنی اسد فرزندان اسد بن شریك و …

بنی اسدی كه در اطراف كربلا بودند بنی اسدی است كه از نسل اسد بن خزیمه هستند. این طایفه از ذریه اسد بن خزیمه بن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار هستند و به شاخه های متعدد تقسیم شده اند مانند بنی كاهل، بنی غنم، بنی ثعلبه، بنی عمرو و بنی مزید.

موطن اصلی اینها یمن بود و از یمن به نجد و ناحیه كرخ آمدند و در حجاز پخش شدند. در سال نوزده هجری به عراق آمدند و در كوفه و غاضریه از نواحی كربلا سكونت كردند. این طایفه در جنگ قادسیه شركت داشتند و از آن زمان هم مهاجرت به عراق شروع شد. اكثریت بنی اسد در جنگ صفین در كنار علی علیه السلام بودند و با معاویه می جنگیدند.

در قیام امام حسین علیه السلام به سه دسته مخالف، موافق و بی طرف تقسیم شدند.

از سران موافق بنی اسد حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، قیس بن مسهر صیداوی است.

از مشهور ترین سران مخالف حرمله بن كاهل اسدی است كه طفل شیر خوار امام را به شهادت رساند.

افراد بی طرف در غاضریه كنار نهر علقمه سكونت داشتند و تا آخر بی طرفی خودرا حفظ كردند. زنان این بی طرف ها گذرشان به میدان جنگ افتاد و بسیار ناراحت شدند. این زنها مردان خودرا به دفن اجساد شهدا فرا خواندند ولی مردها ترسیدند. خود این زن ها آمدند و وقتی كه مردها آنها را دیدند آمدند و اجساد را دفن كردند.

این دفن كردن اولین جنبش بر ضد امویان به حساب می آید، چون یزیدیان می خواستند این اجساد در آن بیابان از بین بروند و بنی اسد بر خلاف نظر آنان عمل كردند.

در حال حاضر هم در كربلا روز عاشورا دسته (هیئت) بنی اسد معروف است و هر سال عزاداری می كنند.

برای آگاهی كامل به جلد سوم دائره المعارف تشیع ص ۴۴۰ مراجعه كنید. درباره بنی اسد اطلاعات جامعی دارد و این چند مطلب از این كتاب است.