بزرگترین فتح پیامبر اسلام

پرسش:

چرا رسول الله (ص) از صلح حديبيه به عنوان بزرگترين فتح ياد كردند؟

 

پاسخ:

هنگامي كه پيامبر از حديبیه باز مي گشت (و سوره فتح نازل شد) يكي از اصحاب عرض كرد «اين چه فتحي است كه مشرکان ما را از زيارت خانه خدا بازداشتند و جلوي قرباني ما را گرفتند»؟!

پيامبر(ص) فرمود «بد سخني گفتي، بلكه اين بزرگترين پيروزي ما بود كه مشركان راضي شدند بدون برخورد خشونت آميز شما را از سرزمين خود دور كنند، و به شما پيشنهاد صلح دهند، و با آنهمه ناراحتي كه قبلاً ديده اند راضی به ترك تعرض به شما شدند».

سپس پيامبر ناراحتي هایي كه در بدر و احزاب تحمل كردند به آنها يادآور شد مسلمانان تصديق كردند كه اين اعظم فتوح بوده است و آنها از روي ناآگاهي قضاوت می كردند.

«زهري» كه از رجال معروف تابعين است مي گويد «فتحي عظيمتر از صلح حديبيه صورت نگرفت، چرا كه مشركين با مسلمانان ارتباط يافتند و اسلام در قلوب آنها جاي گرفت و در عرض سه سال گروه عظيمي اسلام آوردند … »