عزاداری غیرشرعی

اندازه مجاز عزاداری

پرسش. عزادارى براى امام حسين تا چه اندازه مجاز است؟

با توجه به حكمت عزادارى بر اهل بيت علیهم السلام – به خصوص امام حسين علیه السلام – حدّ عزادارى را شرع و عقلاء تعيين مى كنند. اگر عزادارى در شيوه هايى اجرا شود كه شور را بر شعور غالب سازد و به نوعى موجب انحراف از فلسفه عزادارى گردد؛ خارج از حدود عزادارى مشروع، مقبول، موجّه و معقول است. اگر قالب هاى عزادارى به گونه اى باشد كه عقلاى جامعه، آن را تقبيح كرده، آن را موجب وهن مذهب و آموزه هاى اصلى عاشورا مى دانند، قطعا حدّ غيرمجاز عزادارى خواهد بود.

گفتنى اينكه شكل و صورت عزادارى، بايد به گونه اى باشد كه بتواند هسته و محتواى اصلى پيام عاشورا را به مردم ابلاغ كند و باور انسان ها را نسبت به آنها تقويت نمايد، ولى اگر اين ظاهر به صورتى در آيد كه نه تنها باطن و مغز را نشان ندهد، بلكه باعث گردد اصل مسأله و موضوع خدشه دار شود، شكل و صورت مناسبى نخواهد بود و اين لباس بر قامت اين تن رعنا، راست نخواهد آمد.

به عنوان مثال قمه زنى – كه يك گونه خاص عزادارى است – نه تنها شعارها و  گفتارهاى اصلى عاشورا را به درستى ابلاغ نمى كند؛ بلكه چنانچه مقام معظم رهبرى فرمودند، موجب وهن قضيه كربلا مى گردد و لذا غيرمجاز است. [۱]

پی نوشت:
۱٫ در اين خصوص نگا: پيرامون عزادارى عاشورا، مجموعه سخنان، استفتائات و جواب هاى مقام معظم رهبرى در خصوص عاشورا.

منبع: پرسمان   http://porsemani.ir