زینب سلام الله علیها

امام حسین علیه السلام و درخواست دعا از حضرت زینب

پرسش. با توجه به كمالات ائمه علیهم السلام، چرا امام حسین علیه السلام به حضرت زینب فرمودند: برای من دعا كنید، مگر ائمه خودشان «باب الله الذی منه یؤتی و…» و واسطه رحمت از جانب خدا نیستند؟

معنای دعای یك انسان غیر معصوم، برای امام علیه السلام این نیست كه دعای او به منزله مبدأ فاعلی و واسطه بین خداوند و آن ذات مقدس قرار گیرد تا در نتیجه واسطه استفاضه برای امام شود. بلكه، خداوند در ظرف عرض ادب ما (غیر معصوم) فیض ویژه ای نازل می كند كه بالاصاله به آن ذات مقدس می رسد و به تبع آن، بركات آن به ما می رسد. با وساطت آن انسان كامل دعا صعود می كند و بالا می رود و به محضر الهی بار می یابد و از آن سو، فیض الهی نیز به بركت وساطت آن انسان معصوم نازل می شود و به دعا كننده می رسد. بنابراین، حلقه واسطه بین خدا و ممكنات همواره آن انسان های معصوم و كامل اند و بس و ما هرگز نمی توانیم چنین وساطتی را عهده دار شویم، چون انسان غیر معصوم آن قابلیت را ندارد تا واسطه بین خدا و مخلوق برتر از خود گردد.

از طرف دیگر، ایجاد ظرف عرض ادب نیز اگر چه به صورت ظاهر به خود ما مربوط می شود، لیكن این عرض ادب با امكاناتی صورت می گیرد كه خود آنان (واسطه های فیض الهی) در اختیار ما گذاشته اند. پیام دعاها برای امام و معصومین علیهم السلام و فرستادن صلوات ها و تحیت ها، این است كه خدایا! سیل رحمت خود را بر كوهسار وجود محمد و آل محمد صلوات الله علیهم فرو فرست، تا سیلاب جاری از آن، جان تشنه ما را سیراب كند. [۱]

علّامه طباطبائی رحمة الله علیه می گوید: اگر ما دعا و یا صلوات برای ائمه علیهم السلام می فرستیم، همانند آن است كه باغبان با اجازه صاحب باغ شاخه گلی كنده، به خود او به عنوان هدیه تقدیم می كنیم. باغبان هرگز نمی گوید چیزی را كه تو نداشتی من به تو تقدیم و اهدا كردم. بلكه مولا (صاحب باغ) می گوید: وسیله توفیق تو را برای این اهداء گل به من، خودم فراهم كردم. این كار در حقیقت، جز اظهار ادب كردن در محضر مولا نیست. صلوات ها و دعاهای ما برای ائمه علیهم السلام از این قسم است، نه این كه ما واسطه فیض برای آن ها قرار گیریم. [۲]

بنابراین می توان گفت: در خواست امام حسین علیه السلام از زینب سلام الله علیها امری چندان بعید به نظر نمی رسد. زیرا، زینب پرورش یافته خانه ای است كه محل نزول وحی الهی بوده و او در سایه امام معصوم و عنایت خاص آن رشد و نمو كرده اند.

بنابراین، دعا برای ائمه معصومین علیهم السلام صلوات و تحیت فرستادن برای آن ها، از این باب نیست كه ما برای آن ذوات مقدس واسطه فیض قرار می گیریم. بلكه از این جهت است كه:
اولاً: خود آن ها زمینه این توفیق را برای دعا كننده فراهم می كنند تا اینها به دعا كردن موفق گردند.
در ثانی: اگر خداوند بوسیله این دعا رحمتی را نصیب امام می كند، وسیله ارتقاء مقامات آن ها می شود، در ظل عنایات آن، خود دعا كننده نیز شامل عنایت ویژه ای می گردد.
سوم، این كه دعا كردن برای انسان معصوم و یا درخواست معصوم از غیر معصوم، امر تأیید شده است و در مواردی چنین عملی واقع شده است. و امری خلاف عادت نبوده است.
و احتمال دیگر این است كه با این درخواست امام حسین علیه السلام جایگاه و منزلت والای حضرت زینب روشن می شود.

پی نوشت:
۱- جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، نشر اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۰۱٫
۲- به نقل از: جوادی آملی، عبدالله، فنای ادب مقربان، ج۱، ص۱۰۲