آیات وقف

آیات بخشش در قرآن

بخشیدن در راه خدا یک خصلت و اخلاق پسندیده اسلامی است. وقف نیز یک بخشندگی مستمر است که در راه خدا و برای خدمت به خلق خدا انجام می‌گیرد. خداوند متعال در سوره لیل آیات ۵ تا ۱۱می‌فرماید: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‏ وَ اتَّقى‏ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‏ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى؛ اما کسی که [ثروتش را در راه خدا] انفاق کرد و پرهیزکاری پیشه ساخت «۵» و وعده‌ی نیکوتر را [که وعده‌ی خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهیزکاری است] باور کرد؛ «۶» پس به زودی او را برای راه آسانی [که انجام همه اعمال نیک به توفیق خداست] آماده می‌کنیم. «۷»»
در این آیه از عطا و بخشش سخن به میان آمده بدون این که به مورد بخشش اشاره شود؛ چون اصل، بخشندگی و بخشش است هر چه که می‌خواهد باشد؛ خواه مالی و خواه آبرویی و خواه بدنی باشد. [۱]
«وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا یُغْنِی عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى؛ امّا کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی‌نیازی طلبد، «۸» و پاداش نیک (الهی) را انکار کند، «۹» بزودی او را در مسیر دشواری قرار می‌دهیم؛ «۱۰» و در آن هنگام که (در جهنّم) سقوط می‌کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت! «۱۱»»
پی‌نوشت:
۱- شریعتی، ۱۳۷۸، ج ۶۷:۲