آیات وقف

آیات انفاق در قرآن

یکی از واژه‌های مربوط به وقف «انفاق» است. واژه‌ی انفاق بیش از ۷۵ بار در قرآن کریم با تعبیرهای مختلف به منظور تشویق، آداب، شرایط و موضوع‌های آن به کار رفته است. انفاق از مصدر ثلاثی «نَفَقَ» به معنای «حفره» است که هنگامی به باب اِفْعال می‌رود به معنای ضد آن، یعنی «پر کردن حفره» و به عبارت دیگر نیازهای جامعه متغیّر می‌شود؛ و به همین دلیل انفاق کردن نوعی از پر کردن خلأهای جامعه به شمار می‌آید. [۱]

در این زمینه در ادامه بحث به برخی از آیات اشاره می‌شود.

پی‌نوشت:

۱- راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ هـ ق، ۸۱۹