آیات وقف

آیات انفاق – سوره حج، آیه ۳۵

الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِینَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِیمِی الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ

همان‌ها که چون نام خدا برده می‌شود، دل‌هایشان پر از خوف (پروردگار) می‌گردد؛ و شکیبایان در برابر مصیبت‌هایی که به آنان می‌رسد؛ و آنها که نماز را برپا می‌دارند، و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند.

* * * * * * * *

تفسیر نمونه

با توجه به اینکه در فراز پایانی آیه ۳۴ فرمود: «و بشارت ده متواضعان در برابر فرمان‌هاى پروردگار را» (وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ) در آیه بعد صفات«مخبتین» (تواضع كنندگان) [۱] را در چهار قسمت كه دو قسمت جنبه معنوى و روانى دارد و دو قسمت جنبه جسمانى توضیح مى‌دهد:

نخست مى‌گوید: «آنها كسانى هستند كه وقتى نام خدا برده مى‌شود دل‌هایشان مملو از خوف پروردگار مى‌گردد» (الَّذِینَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ).

نه اینكه از غضب او بى‌جهت بترسند، و نه اینكه در رحمت او شك و تردید داشته باشند، بلكه این ترس به خاطر مسئولیت‌هایى است كه بر دوش داشتند و شاید در انجام آن كوتاهى كرده‌اند، این ترس به خاطر درك مقام با عظمت خدا است كه انسان در مقابل عظمت خائف مى‌گردد.

دیگر اینكه «آنها در برابر حوادث دردناكى كه در زندگیشان رخ مى‌دهد صبر و شكیبایى پیش مى‌گیرند» (وَ الصَّابِرِینَ عَلى‌ ما أَصابَهُمْ).

عظمت حادثه هر قدر زیاد و ناراحتى آن هر قدر سنگین باشد در برابر آن زانو نمى‌زنند، خونسردى خود را از دست نمى‌دهند، از میدان فرار نمى‌كنند، مایوس نمى‌شوند، لب به كفران نمى‌گشایند و خلاصه ایستادگى مى‌كنند و پیش مى‌روند و پیروز مى‌شوند.

سوم و چهارم اینكه «آنها نماز را بر پا مى‌دارند و از آنچه به آنها روزى داده‌ایم انفاق مى‌كنند» (وَ الْمُقِیمِی الصَّلاةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ).

از یك سو ارتباطشان با خالق جهان محكم است و از سوى دیگر پیوندشان با خلق خدا مستحكم.

و از این توضیح به خوبى روشن مى‌شود كه مساله اخبات و تسلیم و تواضع كه از صفات ویژه مؤمنان است تنها جنبه درونى ندارد بلكه باید آثار آن در همه اعمال ظاهر و آشكار شود.

پی‌نوشت:

۱- «مخبتین» از ماده «اخبات» از ریشه «خبت» (بر وزن ثبت) گرفته شده كه به معنى زمین صاف و وسیع است كه انسان به راحتى در آن گام بر مى‌دارد، بعدا این ماده به معنى اطمینان و خضوع آمده، چرا كه راه رفتن در چنین زمینى توأم با اطمینان است و چنین زمین زیر پاى راهروان خاضع و تسلیم!

* * * * * * * *

تفسیر نور

نكته‌ها:

یاد خدا هم آرام‌بخش است و هم براى اهل ایمان، خوف‌آور، همانند كودكى كه با یاد والدین، هم آرام مى‌گیرد وهم از آنان پروا مى‌كند و حساب مى‌برد.

پیام‌ها:

۱- ترس از خدا و پرواى درونى، یك ارزش است. «وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ»

۲- تقوا، بر همه‌ى كمالات مقدّم است. «وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ … وَ الصَّابِرِینَ…»

۳- زیربناى انجام وظیفه بعد از تقوا، مقاومت و صبر است. «وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِینَ»

۴- صبرى ارزش دارد كه در برابر مشكلات دوام بیاورد. «الصَّابِرِینَ عَلى‌ ما أَصابَهُمْ»

۵- رابطه با خدا، از رابطه با محرومان جدا نیست. «وَ الْمُقِیمِی الصَّلاةِ یُنْفِقُونَ»

۶- بخشش، مخصوص مال نیست، از علم و آبرو و هنر نیز مى‌توان انفاق كرد. «مِمَّا رَزَقْناهُمْ»

۷- انفاقى ارزش دارد كه دائمى باشد. («یُنْفِقُونَ» فعل مضارع نشانه استمرار است)

۸- در انفاق نیز اعتدال و میانه‌روى لازم است. «وَ مِمَّا…»

۹- اموال و دارایى‌هاى انسان رزق الهى است. «رَزَقْناهُمْ»