آیات وقف

آیات انفاق – سوره اسراء، آیه ۱۰۰

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا

بگو: «اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید. در آن صورت، (بخاطر تنگ نظری) امساک می‌کردید، مبادا انفاق، مایه تنگدستی شما شود» و انسان تنگ نظر است!

* * * * * * * *

تفسیر نمونه

۱- آیا همه انسان‌ها بخیل هستند؟

بارها گفته‌ایم كه در بسیارى از آیات قرآن «انسان» بطور مطلق و بى قید و شرط مورد انواع ملامت‌ها قرار گرفته است، و با صفاتى همچون بخل و جهل و ظالم بودن عجول بودن و مانند اینها توصیف شده است.

این تعبیرات هرگز منافات با این ندارد كه مؤمنان و افراد تربیت شده درست در جهت مخالف این صفات قرار داشته باشند بلكه اشاره به آن است كه طبیعت آدمى چنین مى‌باشد كه اگر تحت تربیت رهبران الهى قرار نگیرد، و او را به حال خودش، همچون گیاهى خودرو، واگذارند، آمادگى پذیرش همه این صفات زشت را دارد.

نه اینكه ذاتا چنین آفریده شده و یا سرانجام همه چنین خواهند بود.

۲- تعبیر به خَشْیَةَ الْإِنْفاقِ‌ بمعنى ترس از فقر است فقرى كه بر اثر كثرت انفاق – به پندار آنها – حاصل مى‌شود.

* * * * * * * *

تفسیر نور

نكته‌ها:

«قَتُوراً» از «قتر» به معناى بخل و امساك از بخشش است.

پیام‌ها:

۱- كثرت مال اثرى در سخاوتِ افراد حریص و بخیل ندارد. بعضى انسان‌ها سیرى ناپذیرند و هر چه بیندوزند، باز نگران كم شدن آنند. «لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ … لَأَمْسَكْتُمْ…»

۲- ترس از تهى‌دستى یكى از ریشه‌هاى بخل است. «لَأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنْفاقِ»

۳- سرچشمه رفتار بشر، روحیّه و خصلت‌هاى اوست. «لَأَمْسَكْتُمْ … كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً»